BIP

 

ePUAP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

STRONA ARCHIWALNA

Nowa strona internetowa:


STAWISZYN.PL

wwww.stawiszyn.pl/strona

2016-05-18 14:55:14

Stypendia pomostowe dla studentów I roku.

 

Program skierowany jest do maturzystów kończących szkołę ponadgimnazjalną w 2016 roku, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • zakwalifikują się na pierwszy rok dziennych studiów magisterskich w polskich publicznych uczelniach akademickich,
  • są obywatelami opolskimi lub posiadają Kartę Polaka
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach w okresie co najmniej 2 lat,
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20tys. mieszkańców – potwierdzone zameldowaniem,
  • pochodzą z rodzin, gdzie dochód na osobę netto w rodzinie nie przekracza 1295 zł lub 1480 zł (gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne),
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej 90 punktów liczonych zgodnie z algorytmem załączonym.

 

Informacje o programie na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

W sprawach dotyczących stypendiów informacji udzieli Pani Sylwia Stawujak tel. 61 85-60-647- pracownik Oddziału Terenowego ANR w Poznaniu.

 

Załączniki:

1. Regulamin

Ogłoszenia

2016-06-01
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-04-25
Komunikat Ostrzegawczy


2016-04-20
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - PRZYMROZKI


2016-03-29
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-03-01
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-14
Komunikat Ostrzegawczy


2016-01-12
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-05
Komunikat ostrzegawczy


2015-12-10
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie będzie nieczynny 24 grudnia


2015-11-30
Komunikat ostrzegawczy


 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005