BIP

 

ePUAP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

STRONA ARCHIWALNA

Nowa strona internetowa:


STAWISZYN.PL

wwww.stawiszyn.pl/strona

2016-05-30 10:40:01

XXII Sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

XXII Sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie z okazji „Dnia Dziecka” odbędzie  się w dniu 2 czerwca  2016r. (tj. czwartek)  o godz. 9.00 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku.

 

Porządek obrad:

 

1.Otwarcie obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

 

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/37/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 czerwca 2007 roku, w sprawie ustanowienia i określenia zasad przyznawania medalu „Zasłużony dla Gminy i Miasta Stawiszyn”.

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy i Miasta Stawiszyn do gminnego zasobu nieruchomości.

 

5.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy i Miasta Stawiszyn do gminnego zasobu nieruchomości.

 

6.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy i Miasta Stawiszyn do gminnego zasobu nieruchomości.

 

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/102/2016 Rady Miejskiejb w Stawiszynie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Stawiszyn”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020.

 

10.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

 

Przerwa.

 

11.Uroczyste powitanie przybyłych na sesję przedstawicieli dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn. 

12.Przedstawienie przez uczniów z Zespołów Szkół z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn, wierszy, tekstów związanych z Gminą i Miastem Stawiszyn. Występ dzieci z Publicznych Przedszkoli Samorządowych z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn (wierszyki, piosenki, taniec). 

13.Wystąpienie gości zaproszonych.

14.Wręczenie podziękowań dla nauczycieli i uczniów za aktywny udział w sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie.

15.Zamknięcie obrad sesji.

Ogłoszenia

2016-06-01
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-04-25
Komunikat Ostrzegawczy


2016-04-20
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - PRZYMROZKI


2016-03-29
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-03-01
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-14
Komunikat Ostrzegawczy


2016-01-12
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-05
Komunikat ostrzegawczy


2015-12-10
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie będzie nieczynny 24 grudnia


2015-11-30
Komunikat ostrzegawczy


 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005