BIP

 

ePUAP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

STRONA ARCHIWALNA

Nowa strona internetowa:


STAWISZYN.PL

wwww.stawiszyn.pl/strona

2016-06-06 14:38:38

Gimnazjaliści ze Stawiszyna obradowali w Warszawie

 

W dniu 1 czerwca 2016 r. już po raz XXII młodzi posłowie spotkali się w Sali Posiedzeń Sejmu, by wspólnie przegłosować wypracowaną wcześniej uchwałę. Tematem przewodnim tegorocznego posiedzenia były  Miejsca pamięci – materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości. W projekcie wzięli udział uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, którzy w czasie siedmiotygodniowej rekrutacji musieli podjąć działania animacyjno-badawcze związane z wybranym miejscem pamięci. Spośród 626 dwuosobowych zespołów komisja oceniająca Instytutu Pamięci Narodowej wyłoniła 230 najwyżej ocenionych, wśród których znaleźli się Bartosz Woszczyk i Michał Woszczyk uczniowie klasy II b Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Stawiszynie. Mandaty poselskie uzyskali dzięki przygotowaniu i przeprowadzeniu badania w lokalnej przestrzeni publicznej oraz wykonaniu zadania rekrutacyjnego, polegającego na zaproponowaniu działań mających na celu zaistnienie w świadomości lokalnej miejsca pamięci narodowej, którym jest grób Pana Władysława Pilarskiego – działacza konspiracyjnego z czasów okupacji hitlerowskiej i pierwszych lat powojennych. pozytywną zmianę najbliższej okolicy. Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawowała nauczycielka historii Ewa Nowacka, a wsparciem służyła pedagog Agnieszka Roszak-Janowska. Obrady sejmowe poprzedziła wycieczka edukacyjna śladami warszawskich miejsc pamięci narodowej. Posiedzenie XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży otworzył marszałek Marek Kuchciński, a młodych polityków powitała również Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. Do młodych  posłów skierowali swoje słowa m.in.  Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, prezes Instytutu Pamięci Narodowej Łukasz Kamiński oraz pełniący obowiązki dyrektora ORE Sławomir Kuligowski.

Podczas obrad nie brakowało emocji, a temperatura dyskusji była wysoka. Bartosz i Michał wzięli w niej czynny udział, wyrażając swoje zdanie na przewodni temat obrad:

Michał Woszczyk: Miejsca pamięci są istotnym elementem naszej tożsamości narodowej. Różnego rodzaju miejsca pamięci związane z miejscami walk, bohaterami wojennymi, którzy oddali życie w obronie ojczyzny, a także groby zapomnianych działaczy i konspirantów pokazują nam bolesną przeszłość. Ukazują postacie, które powinny być dla nas wzorem. Dzięki miejscom pamięci narodowej możemy lepiej poznać historię i wyciągnąć z niej naukę na przyszłość. Trzeba zaangażować  w popularyzowanie miejsc pamięci narodowej młodzież, aby nie dopuścić do zapomnienia o miejscach i osobach, które owe miejsca pamięci upamiętniają. Oprócz wykonanego przez nas zadania rekrutacyjnego stoi przed nami odpowiedzialne zadanie zaszczepienia w naszych rówieśnikach chęci popularyzowania naszej historii.

Bartosz Woszczyk: We współczesnym świecie ogarniętym różnymi ideologiami, sprzecznymi naukami, w świecie zdominowanym przez media, komputery, Internet niejednokrotnie czujemy się zagubieni, poszukujemy prawdy, dokonujemy wyboru najważniejszych życiowych wartości. Upamiętnione przez miejsca pamięci narodowej osoby prezentują te wartości, te nauki i te prawdy, które powinniśmy uznać za istotne. Patriotyzm, odwaga, troska o dobro innych są podstawą do budowania społeczeństwa i Polski. Musimy zaszczepić wśród ludzi chęć poznawania historii i odwiedzenia miejsc pamięci. Rozpoznając w bohaterach przeszłości wzór do naśladowania, nie zagubimy się we współczesnym świecie. Swoją pracę rekrutacyjną nazwałem: „Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”. I myślę, że to my w dużej mierze jesteśmy za to odpowiedzialni.

Cała społeczności szkolna jest dumna z udziału i postawy Bartosza i Michała podczas obrad  XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie. To znakomita promocja naszej szkoły i gminy. 


Galeria fotografii

Ogłoszenia

2016-06-01
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-04-25
Komunikat Ostrzegawczy


2016-04-20
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - PRZYMROZKI


2016-03-29
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-03-01
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-14
Komunikat Ostrzegawczy


2016-01-12
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-05
Komunikat ostrzegawczy


2015-12-10
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie będzie nieczynny 24 grudnia


2015-11-30
Komunikat ostrzegawczy


 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005