BIP

 

ePUAP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

STRONA ARCHIWALNA

Nowa strona internetowa:


STAWISZYN.PL

wwww.stawiszyn.pl/strona

2013-03-21 08:39:11

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie        

obrady XXIX Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie które odbędą się w dniu 22 marca 2013 r. (tj. piątek) o godz.12.00 w sali posiedzeń w Ratuszu, Pl. Wolności 1 w Stawiszynie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Stawiszyna z działalności między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznychz mieszkańcami Gminy i Miasta Stawiszyn.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego  odprowadzenia ścieków.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu sołeckiego na 2014 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i rozmiaru udzielania zniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogom i logopedom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Stawiszyn.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu na okres dłuższy niż trzy lata.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2013.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2013-2019.
 11. Przyjęcie protokolu z ostatniej sesji.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

Ogłoszenia

2016-06-01
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-04-25
Komunikat Ostrzegawczy


2016-04-20
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - PRZYMROZKI


2016-03-29
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-03-01
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-14
Komunikat Ostrzegawczy


2016-01-12
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-05
Komunikat ostrzegawczy


2015-12-10
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie będzie nieczynny 24 grudnia


2015-11-30
Komunikat ostrzegawczy


 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005