BIP

 

ePUAP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

STRONA ARCHIWALNA

Nowa strona internetowa:


STAWISZYN.PL

wwww.stawiszyn.pl/strona

2013-06-05 10:59:32

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie        

Obrady XXXI Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie odbędą się w dniu 10 czerwca 2013 r. (tj. poniedziałek) o godz.10.00 w sali posiedzeń w Ratuszu, Pl. Wolności 1 w Stawiszynie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2012 rok:
  1. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2012 rok,
  2. zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2012r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami,
  3. rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2012 r.,
  4. dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2012 r.,
  5. zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2012r.,
  6. zapoznanie się ze stanowiskiem pozostałych komisji działających przy Radzie Gminy i Miasta Stawiszyn o sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2012 rok,
  7. głosowanie i podjęcie uchwały,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Stawiszyna za 2012 rok:
  1. zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Stawiszyn,
  2. zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Stawiszyna za 2012 rok,
  3. zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiszynie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Stawiszyna za 2012 rok,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie i podjęcie uchwały

   Przerwa
 5. Sprawozdanie Burmistrza Stawiszyna z działalności między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Stawiszyn.
 9. Podjecie uchwały w sprawie zasad używania Herbu i Flagi Gminy i Miasta Stawiszyn.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 1 grudnia 2010 roku, w sprawie powołania Komisji Budżetowo-Gospodarczej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2013 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2012-2018.
 13. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 14. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

Ogłoszenia

2016-06-01
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-04-25
Komunikat Ostrzegawczy


2016-04-20
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - PRZYMROZKI


2016-03-29
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-03-01
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-14
Komunikat Ostrzegawczy


2016-01-12
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-05
Komunikat ostrzegawczy


2015-12-10
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie będzie nieczynny 24 grudnia


2015-11-30
Komunikat ostrzegawczy


 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005