BIP

 

ePUAP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

STRONA ARCHIWALNA

Nowa strona internetowa:


STAWISZYN.PL

wwww.stawiszyn.pl/strona

2013-12-06 13:50:41

Nabór wniosków – LGD 7 Kraina Nocy i Dni

 

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego
na wniosek

 

Lokalnej Grupy Działania:
Stowarzyszenie „LGD 7 - Kraina Nocy i Dni”

 

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „LGD 7 - Kraina Nocy i Dni” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,  oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:

 

1) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

- termin składania wniosków: 30 grudnia 2013r - 13 stycznia 2014r;

- limit dostępnych środków: 1 151 595,21zł;

- nabór do wysokości 120% dostępnych środków;

 

2) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

- termin składania wniosków: 30 grudnia 2013r - 13 stycznia 2014r;

 - limit dostępnych środków: 908 500,00zł;

 - nabór do wysokości 100% dostępnych środków;

 

3) operacje, które  odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

- termin składania wniosków: 30 grudnia 2013r - 13 stycznia 2014r;

- limit dostępnych środków: 532 569,50zł;

- nabór do wysokości 100% dostępnych środków;

 

4) operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych projektów”

- termin składania wniosków: 30 grudnia 2013r - 13 stycznia 2014r;

- limit dostępnych środków: 743 013,40zł;

- nabór do wysokości 100% dostępnych środków;

 

- minimalne wymagania: każdy projekt złożony w ramach danego konkursu aby dostał dofinansowanie musi uzyskać  w wyniku oceny  Rady minimum trzy punkty wg.  kryteriów wyznaczonych dla ww. działań;

 

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „LGD 7 - Kraina Nocy i Dni” ul.  Kościuszki 7,  62-840 Koźminek, od poniedziałku do piątku,   w godz. 8.00 – 15.00.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami ich wypełnienia, kryteria wyboru operacji przez LGD określone  w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru operacji określonych w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia „LGD 7 - Kraina Nocy i Dni” i na stronie internetowej www.krainanocyidni.pl, a także: na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl w przypadku operacji o których mowa w pkt 2 i 3 oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl.

Beneficjenci proszeni są również o składanie wniosków w segregatorach/skoroszytach (oryginał wniosku) w dwóch egzemplarzach (oryginał + kopia) wraz z wersją elektroniczną (na płytach CD opatrzonych dokładnym opisem: nazwa wnioskodawcy i tytuł operacji).

Dodatkowo informacji udzielają:

Pracownicy biura Stowarzyszenia „LGD 7 – Kraina Nocy i Dni”, pod nr tel.: 62 7637068.

 

 „Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiadająca za treść ogłoszenia - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”

 

 

Ogłoszenie wraz z pełną dokumentacją ukaże się  12 grudnia 2013 r. na stronie internetowej LGD7

 

Ogłoszenia

2016-06-01
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-04-25
Komunikat Ostrzegawczy


2016-04-20
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - PRZYMROZKI


2016-03-29
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-03-01
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-14
Komunikat Ostrzegawczy


2016-01-12
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-05
Komunikat ostrzegawczy


2015-12-10
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie będzie nieczynny 24 grudnia


2015-11-30
Komunikat ostrzegawczy


 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005