BIP

 

ePUAP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

STRONA ARCHIWALNA

Nowa strona internetowa:


STAWISZYN.PL

wwww.stawiszyn.pl/strona

2014-02-14 14:20:56

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

Obrady XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie odbędą się w dniu 20 lutego 2014 r. (tj. czwartek) o godz.10.00 w sali posiedzeń w Ratuszu, Pl. Wolności 1 w Stawiszynie.

Porządek obrad:

 1.  Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Stawiszyna z działalności między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków  w formie posiłku albo świadczenia  rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w  zakresie dożywiania dzieci i uczniów  zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
 6. Podjecie  uchwały w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn.
 7. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej, Społecznej, Budżetowo-Gospodarczej z działalności za rok 2013
 8. Podjęcie uchwał w sprawie Planu pracy Komisji Rewizyjnej, Społecznej, Budżetowo-Gospodarczej na rok 2014.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2014 rok
 10. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

Ogłoszenia

2016-06-01
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-04-25
Komunikat Ostrzegawczy


2016-04-20
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - PRZYMROZKI


2016-03-29
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-03-01
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-14
Komunikat Ostrzegawczy


2016-01-12
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-05
Komunikat ostrzegawczy


2015-12-10
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie będzie nieczynny 24 grudnia


2015-11-30
Komunikat ostrzegawczy


 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005