BIP

 

ePUAP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

STRONA ARCHIWALNA

Nowa strona internetowa:


STAWISZYN.PL

wwww.stawiszyn.pl/strona

2014-08-19 14:22:47

Zaproszenie na konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: „Analiza na potrzeby aktualizacji uwzględniającej miejski obszar funkcjonalny Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego”

 

Opracowanie pt. „Analiza na potrzeby aktualizacji uwzględniającej miejski obszar funkcjonalny Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego” zostało wykonane w ramach projektu pn. „Działając razem osiągniemy więcej – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracja Kalisko-Ostrowskiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa. Nadrzędnym celem opracowania była kompleksowa analiza stanu zagospodarowania i uwarunkowań rozwoju przestrzennego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w wybranych obszarach tematycznych: środowisko przyrodnicze, rozmieszczenie i struktura ludności, sieć osadnicza, zabudowa mieszkaniowa, infrastruktura społeczna, rynek nieruchomości, funkcje gospodarcze, krajobraz rolniczy, walory i zagospodarowanie turystyczne, infrastruktura transportowa oraz infrastruktura techniczna wraz z określeniem priorytetowych kierunków rozwoju przestrzennego obszaru Aglomeracji. Dokument ma charakter ekspercki i został przygotowany na potrzeby aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego, uwzględniającego miejski obszar funkcjonalny Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

 

Udostępniając Państwu projekt Analizy zapraszamy wszystkich partnerów społecznych i gospodarczych oraz przedstawicieli środowisk naukowych
i mieszkańców zainteresowanych prężnym rozwojem regionu do zapoznania się
z treścią dokumentu oraz wyrażenia swoich opinii na temat jego zawartości.

 

Zgodnie z założeniami projektu zapraszamy Państwa do aktywnego udziału
w konsultacjach społecznych dokumentu.

 

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się dnia 25 sierpnia 2014 r. o godz. 11.30
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Zbiersku

 

Uwagi do projektu Analizy można przekazywać poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego (zamieszczonego poniżej) podczas spotkania lub przesłanie go drogą elektroniczną na adres biura projektu ako@um.kalisz.pl w terminie do dnia
1 września 2014 r.

 

Tekst projektu Analizy oraz formularz konsultacyjny do zgłaszania uwag znajdują się w załącznikach.

 

Wersja papierowa dokumentu dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, pok. nr 16.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenia

2016-06-01
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-04-25
Komunikat Ostrzegawczy


2016-04-20
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - PRZYMROZKI


2016-03-29
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-03-01
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-14
Komunikat Ostrzegawczy


2016-01-12
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-05
Komunikat ostrzegawczy


2015-12-10
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie będzie nieczynny 24 grudnia


2015-11-30
Komunikat ostrzegawczy


 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005