BIP

 

ePUAP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

STRONA ARCHIWALNA

Nowa strona internetowa:


STAWISZYN.PL

wwww.stawiszyn.pl/strona

2015-01-05 14:04:54

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA STAWISZYNA

z dnia 2 stycznia 2015 roku

 

w sprawie: Wyborów sołtysów i rad sołeckich

 

Zgodnie z Uchwałą Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi, oraz Zarządzeniem Nr 0050/1/2015 Burmistrza Stawiszyna z dnia 2 stycznia 2015 roku w oparciu o uzgodnienia z sołtysami sołectw, zostały ustalone terminy i miejsca przeprowadzenia zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach Gminy i Miasta Stawiszyn w celu wyborów organów wykonawczych sołectwa tj. sołtysa i rady sołeckiej.

 

Poniżej harmonogram wiejskich zebrań wyborczych

                                                                                                                   Załącznik Nr 1

            do Zarządzenia Nr 0050/1/2015

            Burmistrza Stawiszyna z dnia 2.01.2015r

 

 

HARMONOGRAM
WIEJSKICH ZEBRAŃ WYBORCZYCH DLA WYBORÓW SOŁTYSÓW ORAZ RAD SOŁECKICH NA TERENIE GMINY I MIASTA STAWISZYN

 

Lp

Sołectwo

Data zebrania

Godzina

Miejsce zebrania

1

Werginki

 

16 stycznia 2015

16.00

Sala posiedzeń w Ratuszu w  Stawiszynie

2

Długa Wieś Druga

19 stycznia 2015

15.00

Sala posiedzeń  w Ratuszu w Stawiszynie

3

Długa Wieś Trzecia

19 stycznia 2015

17.00

Remiza OSP Długa Wieś Trzecia

4

Zbiersk-Cukrownia

 

22 stycznia 2015

13.00

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zbiersku-Cukrowni

5

Piątek Mały

 

26 stycznia 2015

18.00

Remiza OSP Piątek Mały

 

6

Petryki

 

26 stycznia 2015

14.30

Sala posiedzeń w Ratuszu w Stawiszynie

7

Piątek Mały Kolonia

 

27 stycznia 2015

13.00

Remiza OSP Piątek Mały

8

Zbiersk-Kolonia

 

27 stycznia 2015

16.00

Remiza OSP Zbiersk Kolonia

9

Pólko-Ostrówek

29 stycznia 2015

18.00

Remiza OSP Pólko-Ostrówek

10

Zbiersk

 

2 luty 2015

14.00

Remiza OSP Zbiersk

11

Piątek Wielki

2 luty 2015

18.00

Remiza OSP Piątek Wielki

12

 

 

Długa Wieś Pierwsza

3 luty 2015

15.00

Sala posiedzeń w Ratuszu w Stawiszynie

13

Nowy Kiączyn

4 luty 2015

14.00

Sala posiedzeń                      w Ratuszu w Stawiszynie

14

Wyrów

 

12 luty 2015

16.00

Sala posiedzeń w Ratuszu w Stawiszynie

 

Burmistrz Stawiszyna

   Justyna Urbaniak

Ogłoszenia

2016-06-01
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-04-25
Komunikat Ostrzegawczy


2016-04-20
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - PRZYMROZKI


2016-03-29
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-03-01
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-14
Komunikat Ostrzegawczy


2016-01-12
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-05
Komunikat ostrzegawczy


2015-12-10
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie będzie nieczynny 24 grudnia


2015-11-30
Komunikat ostrzegawczy


 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005