BIP

 

ePUAP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

STRONA ARCHIWALNA

Nowa strona internetowa:


STAWISZYN.PL

wwww.stawiszyn.pl/strona

2015-01-27 08:13:25

IV Sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

 

Obrady IV Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie odbędą się w dniu 29 stycznia 2015 roku (tj. czwartek) o godz. 9.00  w sali posiedzeń w Ratuszu, Pl. Wolności 1 w Stawiszynie.

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Sprawozdanie Burmistrza Stawiszyna z działalności między sesjami.

4.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady 

   Miejskiej na 2015 rok.

5.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji

   Rewizyjnej na 2015 rok.

6.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji

   Społecznej na 2015 rok.

7.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji 

   Budżetowo-Gospodarczej na 2015 rok.

8.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji

  do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę i Miasto Stawiszyn.

9.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania

   form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2015, maksymalnej kwoty 

   dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady 

   kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które

   dofinansowanie jest przyznane.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na rok 2015.

11.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

12.Wolne głosy i wnioski.

13.Zamknięcie posiedzenia.

Ogłoszenia

2016-06-01
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-04-25
Komunikat Ostrzegawczy


2016-04-20
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - PRZYMROZKI


2016-03-29
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-03-01
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-14
Komunikat Ostrzegawczy


2016-01-12
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-05
Komunikat ostrzegawczy


2015-12-10
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie będzie nieczynny 24 grudnia


2015-11-30
Komunikat ostrzegawczy


 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005