BIP

 

ePUAP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

STRONA ARCHIWALNA

Nowa strona internetowa:


STAWISZYN.PL

wwww.stawiszyn.pl/strona

2015-03-20 15:02:28

VI Sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

Obrady VI Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie odbędą się w dniu 27 marca 2015 roku (tj. piątek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń w Ratuszu, Pl. Wolności 1 w Stawiszynie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Stawiszyna z działalności między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Stawiszyn poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 6. Podjęcie uchwały uchylającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Stawiszyn porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Sołectwa Zbiersk-Kolonia na lata 2015-2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Sołectwa Piątek Mały na lata 2015-2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2015 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020.
 11. Przedstawienie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Stawiszyn za 2015 rok.
 12. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zamknięcie posiedzenia.

Ogłoszenia

2016-06-01
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-04-25
Komunikat Ostrzegawczy


2016-04-20
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - PRZYMROZKI


2016-03-29
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-03-01
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-14
Komunikat Ostrzegawczy


2016-01-12
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-05
Komunikat ostrzegawczy


2015-12-10
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie będzie nieczynny 24 grudnia


2015-11-30
Komunikat ostrzegawczy


 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005