BIP

 

ePUAP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

STRONA ARCHIWALNA

Nowa strona internetowa:


STAWISZYN.PL

wwww.stawiszyn.pl/strona

2015-04-28 13:57:15

Finał konkursu na wyłonienie polskiej delegacji na IV Europejskie Wysłuchanie Młodzieży w Parlamencie Europejskim w Luksemburgu

W gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się podsumowanie wojewódzkich konkursów na wyłonienie polskiej delegacji reprezentującej nasz kraj w IV Europejskim Wysłuchaniu Młodzieży w Parlamencie Europejskim w Luksemburgu, które odbędzie się
w październiku 2015 r. jako jedno z oficjalnych wydarzeń prezydencji luksemburskiej.

W konkursie uczestniczyło 12 delegacji reprezentujących województwa: dolnośląskie,  /podkarpackie, podlaskie, zachodniopomorskie, opolskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, pomorskie, mazowieckie, łódzkie i świętokrzyskie.
W skład delegacji szkolnej wchodziło dwóch uczniów gimnazjum – uczeń niepełnosprawny
i jego pełnosprawny rówieśnik oraz opiekun. Województwo wielkopolskie reprezentowały uczennice z Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Stawiszynie: Izabela Gałązka
i Agata Witczak.

Decyzją Jury Polskę reprezentować będzie delegacja z Gimnazjum im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości (woj. kujawsko-pomorskie). Wyróżnienia otrzymały szkoły: Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy (woj. warmińsko-mazurskie) oraz Gimnazjum Publiczne im. Anny Jenke w Błażowej (woj. podkarpackie). Pamiątkowe dyplomy i upominki wszystkim uczestnikom konkursu wręczyła minister edukacji narodowej – Joanna Kluzik-Rostkowska.

Wysłuchanie umożliwia młodym ludziom z całej Europy wymianę zdań i opinii
na temat edukacji włączającej w oparciu o ich własne doświadczenia, a władzom poszczególnych krajów i przedstawicielom Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Europejskiej daje możliwość poznania poglądów młodych ludzi na zmiany zachodzące
w systemach edukacyjnych. Przedstawiany przez młodzież punkt widzenia brany jest pod uwagę przy wytyczaniu dalszych kierunków rozwoju edukacji włączającej w krajach Unii Europejskiej i polityki oświatowej zwiększającej szanse edukacyjne wszystkich uczniów.

Efektem IV Wysłuchania Młodzieży w Parlamencie Europejskim będzie dokument końcowy – „Deklaracja luksemburska”, który zostanie rozpropagowany w poszczególnych krajach. Opracowane zostanie logo, które każda europejska szkoła będzie mogła otrzymać po spełnieniu kryteriów „szkoły włączającej”, zaproponowanych przez młodzież podczas Wysłuchania.


Galeria fotografii

Ogłoszenia

2016-06-01
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-04-25
Komunikat Ostrzegawczy


2016-04-20
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - PRZYMROZKI


2016-03-29
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-03-01
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-14
Komunikat Ostrzegawczy


2016-01-12
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-05
Komunikat ostrzegawczy


2015-12-10
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie będzie nieczynny 24 grudnia


2015-11-30
Komunikat ostrzegawczy


 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005