BIP

 

ePUAP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

STRONA ARCHIWALNA

Nowa strona internetowa:


STAWISZYN.PL

wwww.stawiszyn.pl/strona

2015-06-09 08:39:35

Głównym celem opracowania jest zbadanie obecnego systemu transportowego w miastach rdzenia AKO – Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim i jego obszarze funkcjonalnym oraz określenie potrzeb inwestycyjnych na kolejne lata, natomiast cele szczegółowe to:

  • poprawa dostępności terytorialnej Obszaru Funkcjonalnego AKO;

  • zrównoważony rozwój transportu, niwelowanie zróżnicowań, tworzenie spójnej sieci infrastruktury transportowej;

  • poprawa sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym;

  • bezpieczeństwo i niezawodność systemów transportowych;

  • ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko.

 

Udostępniając Państwu projekt Studium zapraszamy wszystkich partnerów społecznych i gospodarczych oraz przedstawicieli środowisk naukowych i mieszkańców zainteresowanych prężnym rozwojem regionu do zapoznania się z treścią dokumentu oraz wyrażenia swoich opinii na temat jego zawartości.

 

Konsultacje społeczne projektu dokumentu Studium przeprowadzone zostaną w dniach 3-24 czerwca 2015 r. W ramach konsultacji zorganizowane zostaną dwa spotkania:

 

  • 11 czerwca br. (czwartek) o godz. 11.00 w sali recepcyjnej kaliskiego Ratusza – Główny Rynek 20.

  • 12 czerwca br. (piątek) o godz. 11:00 w sali sesyjnej ostrowskiego Urzędu Miejskiego
    – al. Powstańców Wielkopolskich 14.

 

Zgodnie z założeniami projektu zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych dokumentu.

 

 

Uwagi do projektu Studium należy przekazywać poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego (zamieszczonego poniżej) podczas spotkań lub przesłanie go drogą elektroniczną na adres biura projektu ako@um.kalisz.pl w terminie do dnia 24 czerwca 2015 r.

 

Projekt Studium wraz z załącznikami oraz formularz zgłaszania uwag znajdują się w załącznikach.

 

Wersja papierowa dokumentu dostępna jest w Biurze Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego Urzędu Miejskiego w Kaliszu, ul. Kościuszki 1A – pokój 305.

 

http://ako-info.pl/zaproszenie-na-konsultacje-spoleczne-projektu-dokumentu-studium-zrownowazonego-rozwoju-transportu-aglomeracji-kalisko-ostrowskiej/

 

https://drive.google.com/folderview?id=0B0R0orSaS2fyflFjU2hLcWpfRU91WDVWcGZYV0EtMGRDYmZFclFJOXNXR184OHVQVk1pMlk&usp=sharing

 

 

Poprawiony załącznik 21b do "Studium zrównoważonego rozwoju transportu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - otwórz


Ogłoszenia

2016-06-01
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-04-25
Komunikat Ostrzegawczy


2016-04-20
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - PRZYMROZKI


2016-03-29
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-03-01
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-14
Komunikat Ostrzegawczy


2016-01-12
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-05
Komunikat ostrzegawczy


2015-12-10
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie będzie nieczynny 24 grudnia


2015-11-30
Komunikat ostrzegawczy


 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005