BIP

 

ePUAP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

STRONA ARCHIWALNA

Nowa strona internetowa:


STAWISZYN.PL

wwww.stawiszyn.pl/strona

2015-06-11 14:09:19

W dniu 2 czerwca br. odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie, zwołana z okazji „Dnia Dziecka”. W sesji uczestniczyli Radni Rady Miejskiej w Stawiszynie, Burmistrz Stawiszyna Justyna Urbaniak, Dyrektor Delegatury w Kaliszu, Kuratorium Oświaty w Poznaniu Pan Aleksander Ziobro, Radna Powiatu Kaliskiego Dorota Karpieko, Skarbnik Gminy i Miasta Anna Manikowska, Kierownicy, Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy i miasta, Sołtysi z terenu gminy, Komendant Komisariatu Policji w Stawiszynie Pani Violetta Malinowska, goście zaproszeni oraz delegacje dzieci z Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie i Zbiersku, oraz uczniów z Zespołów Szkół w Zbiersku i Stawiszynie wraz z opiekunami i nauczycielami. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stawiszynie Barbara Włodarczyk po oficjalnym otwarciu obrad sesji, przedstawiła uczestników obrad z imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Obrady sesji podzielone były na dwie części, w pierwszej części, w której uczestniczyli uczniowie Zespołów Szkół z terenu Gminy i Miasta , przebiegła zgodnie z porządkiem obrad, zostały podjęte dwie uchwały. Młodzież miała okazję uczestniczyć w „lekcji demokracji”. Poznała zasady funkcjonowania rady, procedurę głosowania. W sposób bezpośredni zapoznała się z pracą radnych Rady Miejskiej w Stawiszynie.

Na drugą część przybyły dzieci z Publicznych Przedszkoli Samorządowych z terenu Gminy i Miasta.

Oficjalnego powitania dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Włodarczyk, która złożyła wszystkim dzieciom najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Dziecka. W swoim przemówieniu powiedziała … „Spotykamy się na dzisiejszej sesji żeby wysłuchać głosu młodego pokolenia, które przybyło do nas, żeby przedstawić radnym propozycje zmian, które mają przyspieszyć przemianę naszej gminy i miasta, w gminę ich marzeń, w miejsce w którym będą pragnęli żyć i z którym wiążą swoją przyszłość… ”.

Burmistrz Stawiszyna Justyna Urbaniak powitała wszystkich obecnych na sesji, podkreśliła, że dzisiejsza sesja ma charakter szczególny ponieważ została zwołana z okazji Dnia Dziecka, dlatego jak najserdeczniej powitała i złożyła życzenia dzieciom i młodzieży z przedszkoli i szkół z terenu naszej Gminy i Miasta z okazji ich święta. Zwracając się do dzieci i młodzieży powiedziała … „ Jest mi niezmiernie miło, że dzisiaj podczas prezentacji pod tytułem „ Gmina moich marzeń” będę mogła usłyszeć głos młodego pokolenia, poznać wasze oczekiwania i marzenia związane z funkcjonowaniem i wizją Naszej Gminy. To wasze pomysły, kreatywność, oryginalność staną się kluczem do stworzenia jej nowego wizerunku. Jest to bardzo ważne, ponieważ to Wy, za kilkanaście lat będzie zakładać własne rodziny, poszukiwać pracy oraz swojego miejsca na ziemi. Chciałabym aby tym miejsce była właśnie Gmina Stawiszyn ta Gmina, którą dzisiaj widzicie oczyma wyobraźni. Sądzę również, że doświadczenie, które dzisiaj zdobędziecie obserwując pracę Radnych zaprocentuje w przyszłości i to właśnie niektórzy z Was będą nas dumnie reprezentować w świecie polityki …”.

Zgodnie z porządkiem obrad w drugiej części sesji, uczniowie Szkół Podstawowych ze Zbierska i Stawiszyna, odczytali listy skierowane do Burmistrza Stawiszyna oraz Radnych Rady Miejskiej w Stawiszynie, nt; „ Gmina moich marzeń”. Treść listów, dotyczyła propozycji zmian które wpłyną na poprawę wizerunku oraz przemienią naszą „małą ojczyznę”, w takie miejsce do którego będą chcieli wrócić i związać z tym miejscem swoją przyszłość. Nadeszła pora gdzie głos zabrała młodzież gimnazjalna, która zadawała pytania. Gimnazjaliści merytorycznie podeszli do tematu. Na każde pytanie była udzielona odpowiedz przez Burmistrza Stawiszyna Justynę Urbaniak oraz radnych. Podsumowując stwierdziła, że jest pod wrażeniem konstruktywnego podejścia do tematu oraz rzeczowego przedstawienia problemów.

Dyrektor Delegatury w Kaliszu Kuratorium Oświaty w Poznaniu Pan Aleksander Ziobro, również złożył życzenia dzieciom i młodzieży z okazji ich święta, zabierając głos, zacytował Janusza Korczaka, znanego polskiego pedagoga „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Pochwalił osiągnięcia uczniów z Zespołów Szkół, podziękował za zaproszenie, podkreślił, że pierwszy raz uczestniczy w tego rodzaju sesji oraz poparł ideę zwoływania takiej sesji, która jest lekcją edukacji samorządowej. Po wystąpieniu młodzieży gimnazjalnej, scenę opanowały przedszkolaki, były tańce, piosenki oraz pytania, które skierowane były do Burmistrza Stawiszyna.

Na zakończenie sesji Przewodnicząca Rady Barbara Włodarczyk oraz Burmistrz Stawiszyna Justyna Urbaniak wręczyły młodzieży oraz dzieciom upominki. Dyrektorzy placówek oświatowych otrzymali podziękowania skierowane do wychowawców oraz uczniów, za innowacyjne oraz merytoryczne przygotowanie do prezentacji „Gmina moich marzeń”.


Galeria fotografii

Ogłoszenia

2016-06-01
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-04-25
Komunikat Ostrzegawczy


2016-04-20
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - PRZYMROZKI


2016-03-29
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-03-01
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-14
Komunikat Ostrzegawczy


2016-01-12
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-05
Komunikat ostrzegawczy


2015-12-10
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie będzie nieczynny 24 grudnia


2015-11-30
Komunikat ostrzegawczy


 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005