BIP

 

ePUAP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

STRONA ARCHIWALNA

Nowa strona internetowa:


STAWISZYN.PL

wwww.stawiszyn.pl/strona

2015-06-19 11:38:40

 

Realizacja programu WF z Klasą w Zespole Szkól w Zbiersku

 

W Zespole Szkół w Zbiersku zakończyła się realizacja programu WF z Klasą, który realizowany był przez cały rok szkolny 2014/2015.

Głównymi założeniami programu było: kształtowanie w uczniach nawyku regularnego uprawiania sportu, wypracowanie pomysłów na nowoczesne i ciekawe lekcje. Pokazanie że, zajęcia – tak obowiązkowe, jak i dodatkowe - mogą być bardziej zróżnicowane i bliższe oczekiwaniom młodych ludzi.

 

W związku z tym zrealizowano:

  • Ogólnoszkolną debatę „Sportowy Okrągły Stół” na temat udoskonalenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w naszej szkole z udziałem dyrektora szkoły Małgorzaty Szczuckiej. W debacie uczestniczyli również nauczyciele wychowawcy jak również nauczyciele innych przedmiotów. Najbardziej liczną grupę stanowili uczniowie gimnazjum, w debacie udział wzięło 89 uczniów.

Debata pozwoliła zdiagnozować stan lekcji wychowania fizycznego w szkole. Ważne były również stwierdzenia uczniów, co mogą zrobić własnymi siłami, aby zajęcia wychowania fizycznego były ciekawsze, nowoczesne i atrakcyjne. Wspólna dyskusja pozwoliła na wybranie zadań , jakie były realizowane w ramach programu WF z Klasą.

  • Kolejnym zadaniem była „odwrócona lekcja”, w której brały udział dziewczęta klas I – III gimnazjum. Zgodnie z ideą odwróconej lekcji uczennice odrobiły pracę domową z teorii. Dziewczęta bardzo dobrze przygotowały się do zajęć. Posiadały dużą wiedzę teoretyczną i praktyczną. W związku z powyższym rozmawiały i zadawały mnóstwo pytań,  a ich motywacja  do lekcji „Nauka układu choreograficznego na stepie” była wysoka.

  • W ramach podjętej  współpracy nauczyciela wychowania fizycznego Mileny Szymańskiej  z nauczycielem języka angielskiego Hanną Jarczak  uczniowie mogli doświadczyć jak ruch pobudza i aktywuje wiele procesów umysłowych. Interdyscyplinarność  na WF-ie pozwoliła  na wymianę  ciekawych pomysłów i dała zamysł wykorzystania na innych przedmiotach aktywności fizycznej w procesie nauczania.

  • Podsumowaniem projektu była Lokalna Akcja Sportowa - „Bieg po zdrowie”. Uczestnikami biegu byli uczniowie Zespołu Szkół w Zbiersku i ich rodzice.” Celem zorganizowanej akcji było: - popularyzacja biegania jako podstawowej formy ruchowej wśród uczniów i ich rodzin - aktywne spędzanie czasu wolnego - propagowanie zdrowego stylu życia - promocja terenów zielonych w najbliższej okolicy Opracowano graficznie i przygotowano trasy biegowe: 300m, 600m, 800m, 1300m. Długość tras była dostosowana do grup wiekowych uczestników. Nad organizacją i przebiegiem imprezy czuwali Dyrektor i Wicedyrektor Zespołu Szkół w Zbiersku, przedstawiciel Nadleśnictwa Grodziec, Ochotnicza Straż Pożarna w Zbiersku,   nauczyciele programu WF z Klasą, nauczyciele wspierający, przedstawiciele Rady Rodziców oraz absolwenci naszej szkoły. Spędzanie czasu  wolnego w aktywnej formie ruchowej spowodowało zadowolenie wszystkich uczestników imprezy. Zorganizowana Akcja Sportowa była  jednym z ciekawszych  sposobów promocji szkoły w środowisku lokalnym. Wzbudziła duże zainteresowanie wśród mieszkańców. Wzięło w niej udział ponad 150 osób. 

Opisy wszystkich zadań, które zostały zrealizowane w ramach programu WF z Klasą znajdują się na platformie blogów CEO w zakładce ZS w Zbiersku.

Koordynatorem programu WF z KLASĄ była Milena Szymańska. Nauczycielami wspierającymi realizację programu w szkole był Jacek Krzyżanowski, Magdalena Mikuła.

Wychowanie fizyczne to przecież nie tylko gry zespołowe, ale także taniec, aerobik, joga, turystyka rowerowa i piesza itp. Realizacja projektu pokazała, że ze sportu w szkole każdy może czerpać przyjemność.


Galeria fotografii

Ogłoszenia

2016-06-01
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-04-25
Komunikat Ostrzegawczy


2016-04-20
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - PRZYMROZKI


2016-03-29
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-03-01
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-14
Komunikat Ostrzegawczy


2016-01-12
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-05
Komunikat ostrzegawczy


2015-12-10
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie będzie nieczynny 24 grudnia


2015-11-30
Komunikat ostrzegawczy


 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005