BIP

 

ePUAP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

STRONA ARCHIWALNA

Nowa strona internetowa:


STAWISZYN.PL

wwww.stawiszyn.pl/strona

2015-06-24 09:35:01

Park Miejski w Stawiszynie (wpisany do Gminnego Rejestru Zabytków pod nazwą OGRÓD STAROŚCIŃSKI) założono w XIX wieku jako park parafialny. Obecnie jest zielonym miejscem na mapie Stawiszyna z wybudowaną muszlą koncertową, która wykorzystywana jest podczas różnych imprez plenerowych.

W XV w Stawiszynie działał Zakon Kanoników Regularnych od Świętego Ducha, który założył szpital. Własnością zakonników był wówczas mały drewniany kościółek. Trudno obecnie szukać w Stawiszynie zabudowań po zlikwidowanym w latach 80. XVIII wieku zakonie duchaków. Nie zachował się też kościołek św. Ducha, który spłonął w maju 1855 roku. Przetrwała natomiast pamięć o usłużnych zakonnikach i o słynącym ze świętości ojcu Bolesławie Gwidonie Jaśniewiczu. To dla pogłębienia tej pamięci, w miejscu nieistniejącego kościoła i klasztoru (obecnie Park przy ulicy Kaliskiej) w roku 1881 staraniem ks. Mejera wzniesiono kapliczkę. Podczas II wojny światowej uległa ona zniszczeniu, a obecna została pobudowana w końcu lat 40. ubiegłego stulecia.

Ogłoszenia

2016-06-01
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-04-25
Komunikat Ostrzegawczy


2016-04-20
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - PRZYMROZKI


2016-03-29
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-03-01
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-14
Komunikat Ostrzegawczy


2016-01-12
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-05
Komunikat ostrzegawczy


2015-12-10
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie będzie nieczynny 24 grudnia


2015-11-30
Komunikat ostrzegawczy


 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005