BIP

 

ePUAP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

STRONA ARCHIWALNA

Nowa strona internetowa:


STAWISZYN.PL

wwww.stawiszyn.pl/strona

2015-07-03 10:03:57

Stawiszyn, dnia 30 czerwca 2015 r.

 

K U R E N D A


Zgodnie z raportem Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, który prowadzi system monitoringu suszy rolniczej wynika ze w okresie od 21.IV.2015 r. do 20.VI.2015 r. uprawy zbóż jarych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyna, zostały dotknięte klęską suszy.

Burmistrz Stawiszyna złożył wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o uznanie terenu Gminy i Miasta Stawiszyn za obszar dotknięty klęską suszy.

W związku z powyższym, w dniach od 06.07.2015r. do 20.07.2015r. wUrzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie (pokój nr 16) można składać informacje o terenach upraw zbóż jarych, dotkniętych trwale klęską suszy. Wzór informacji dostępny jest na stronie: www.stawiszyn.pl/ogłoszenia lub w Urzędzie. W informacji podaje się wszystkie uprawy roślinne oraz produkcję zwierzęcą. Następnie od dnia 22.07.2015 r. Komisja powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego dokona oględzin tych upraw. W dalszej kolejności komisja sporządzi protokół który będzie podstawą o ubieganie się o dopłatę do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji

 

Burmistrz Stawiszyna

Justyna Urbaniak

 

 

Ogłoszenia

2016-06-01
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-04-25
Komunikat Ostrzegawczy


2016-04-20
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - PRZYMROZKI


2016-03-29
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-03-01
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-14
Komunikat Ostrzegawczy


2016-01-12
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-05
Komunikat ostrzegawczy


2015-12-10
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie będzie nieczynny 24 grudnia


2015-11-30
Komunikat ostrzegawczy


 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005