BIP

 

ePUAP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

STRONA ARCHIWALNA

Nowa strona internetowa:


STAWISZYN.PL

wwww.stawiszyn.pl/strona

2015-08-27 14:11:47

XI Sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

 

Obrady XI Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie, które odbędą się w dniu 3 września 2015 roku (tj. czwartek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń w Ratuszu, Pl. Wolności 1 w Stawiszynie.

 

Porządek obrad:


 1.Otwarcie obrad.

 

2.Przedstawienie porządku obrad.

 

3.Sprawozdanie Burmistrza Stawiszyna z działalności między sesjami.

 

4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wyborów ławników.

 

5.Przedstawienie opinii Zespołu opiniującego kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019.

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kaliszu na kadencję 2016-2019.

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie „udzielenia dotacji Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. „ Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice”

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Stawiszyn.

 

9.Przedstawienie protokołów Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiszynie z przeprowadzonej kontroli w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Stawiszynie z Filią w Petrykach, oraz zadanie inwestycyjne pn. przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowy Kiączyn.

 

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2015 rok.

 

11.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

 

12.Wolne głosy i wnioski.

 

13.Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

Ogłoszenia

2016-06-01
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-04-25
Komunikat Ostrzegawczy


2016-04-20
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - PRZYMROZKI


2016-03-29
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-03-01
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-14
Komunikat Ostrzegawczy


2016-01-12
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-05
Komunikat ostrzegawczy


2015-12-10
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie będzie nieczynny 24 grudnia


2015-11-30
Komunikat ostrzegawczy


 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005