BIP

 

ePUAP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

STRONA ARCHIWALNA

Nowa strona internetowa:


STAWISZYN.PL

wwww.stawiszyn.pl/strona

2015-09-09 14:51:56

Informacja o realizacji Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014- 2020

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie realizuje zadania związane z przystąpieniem do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem Programu jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup najbardziej potrzebujących.
Kryteria kwalifikowalności :

  • osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj., sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodzietność i rodziny niepełne, których wysokość dochodu nie przekracza dochodu ustalonego w wytycznych określonego jako % odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej;
  • kryterium dochodowe uprawniające do uczestnictwa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa w Podprogramie 2015 – 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. nie więcej niż:

 

  • 813,00 zł. dla osoby samotnie gospodarującej
  • 684,00 zł. dla osoby w rodzinie

 

Powyższe kryteria od 01 października 2015r. ulegają zmianie.

  • 951,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 771,00 zł dla osoby w rodzinie 


 

Osoby korzystające ze wsparcia w ramach Programu będą mogły również wziąć udział w warsztatach z zakresu ekonomiki gospodarstwa domowego, w tym planowania wydatków na zabezpieczenie podstawowych potrzeb żywnościowych przy wykorzystaniu artykułów otrzymanych w ramach POPŻ. Z pomocy żywnościowej skorzystały dotąd 293 osoby tj. 111 rodzin z terenu naszej gminy. Wydano już ponad 10 ton artykułów żywnościowych. Do końca lutego 2016r. każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron, ryż, kasza, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy,
dżem, mielonkę wieprzową, klopsiki, cukier, olej rzepakowy.
Burmistrz Stawiszyna oraz Kierownik MGOPS składają podziękowania przedsiębiorcom, którzy dotychczas zaangażowali się
w transport żywności Panu Piotrowi Felisiakowi ze Zbierska oraz Panu Mariuszowi Rogackiemu z Piątku Małego Kolonia.

 

 

 

 

Ogłoszenia

2016-06-01
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-04-25
Komunikat Ostrzegawczy


2016-04-20
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - PRZYMROZKI


2016-03-29
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-03-01
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-14
Komunikat Ostrzegawczy


2016-01-12
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-05
Komunikat ostrzegawczy


2015-12-10
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie będzie nieczynny 24 grudnia


2015-11-30
Komunikat ostrzegawczy


 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005