BIP

 

ePUAP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

STRONA ARCHIWALNA

Nowa strona internetowa:


STAWISZYN.PL

wwww.stawiszyn.pl/strona

2015-10-16 13:00:32

Obrady XIIISesji Rady Miejskiej w Stawiszynie które odbędą się w dniu 20 października 2015r. (tj. wtorek) o godz. 8.00 w sali posiedzeń w Ratuszu, Pl. Wolności 1 w Stawiszynie.

 

Porządek obrad:

 

1.Otwarcie obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Sprawozdanie Burmistrza Stawiszyna z działalności między sesjami.

4.Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych

taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowe odprowadzania ścieków.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2015 rok.

6.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

7.Wolne głosy i wnioski.

8.Zamknięcie obrad.

 

Ogłoszenia

2016-06-01
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-04-25
Komunikat Ostrzegawczy


2016-04-20
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - PRZYMROZKI


2016-03-29
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-03-01
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-14
Komunikat Ostrzegawczy


2016-01-12
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-05
Komunikat ostrzegawczy


2015-12-10
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie będzie nieczynny 24 grudnia


2015-11-30
Komunikat ostrzegawczy


 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005