BIP

 

ePUAP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

STRONA ARCHIWALNA

Nowa strona internetowa:


STAWISZYN.PL

wwww.stawiszyn.pl/strona

2015-10-19 12:49:41

 „SIEDLISKO” w Piątku Małym

Sołectwo Piątek Mały może poszczycić się, nowym terenem rekreacyjno-sportowym.

Na początku tego roku ruszył nabór wniosków składanych w ramach V edycji konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu pod nazwą „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi. Sołectwo Piątek Mały złożyło wniosek, zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na cele integracji lokalnej społeczności, które zostanie nazwane SIEDLISKIEM. Nazwa projektu „Nasze siedlisko to w Piątku Małym boisko”, opisano całe przedsięwzięcie, uzasadniono projekt, spodziewane efekty i płynące korzyści, projekt został uchwalony na zebraniu wiejskim, a jego szczegóły dopisane w planie odnowy wsi. Teren po byłym boisku szkolnym, doskonale się do tego celu nadawał, będzie służył mieszkańcom dwóch sołectw Piątku Małego i Piątku Małego-Kolonii. Mieszkańcy zadeklarowali pomoc – czyli prace własne, zaplanowana liczba godzin 400, w efekcie wypracowano o wiele więcej godzin. Praca sprzętu również została wykonana w większej liczbie godzin niż zaplanowano. Wniosek został przyjęty. Urząd Marszałkowski w całości sfinalizował zakup wiaty piknikowej a Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn zakupił stoły biesiadne, dofinansował catering i nagrody. Pozostałe środki na wykonanie zadania to wkład własny mieszkańców, oraz środki z Funduszu Sołeckiego na 2015 rok z których zakupiono nagłośnienie, stojak pod projektor oraz zieleń. W ramach projektu było zorganizowanie imprezy, spotkania mieszkańców.

W dniu 11 października br. odbyło się uroczyste otwarcie naszego „Siedliska”.

W imprezie uczestniczyli Mieszkańcy wsi Piątek Mały oraz Piątek Mały-Kolonia oraz zaproszeni goście: Burmistrz Stawiszyna- Justyna Urbaniak , Marszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Starosta Powiatu Kaliskiego Krzysztof Nosal, Wicestarosta poprzedniej kadencji Andrzej Dolny, Zastępca Burmistrza Stawiszyna- Grzegorz Kaczmarek, Skarbnik Gminy i Miasta Stawiszyn-Anna Manikowska, Radni Rady Miejskiej na czele z Przewodniczącą Rady Barbarą Włodarczyk, Sołtysi wsi, Proboszcz Parafii pw. Św. Marcina w Piątku Wielkim, ks. Robert Bogdajewicz, Kierownik Przychodni Lekarskiej w Stawiszynie Ireneusz Gołdyn, Kazimierz Tomczyk-Stacja Obsługi Samochodów w Stawiszynie, Prezes Grupy Colian Jan Kolański, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Józef Kolański, Delegacja Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Chrystiana Oddział w Stawiszynie.

Oficjalnego powitania wszystkich zgromadzonych dokonał Paweł Migdał Radny Rady Miejskiej w Stawiszynie. Proboszcz Parafii pw. Św. Marcina w Piątku Wielkim, ks. Robert Bogdajewicz poświęcił teren boiska. Przecięcia wstęgi dokonali: przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, samorządu gminnego oraz mieszkańcy sołectw.

Następnie Michał Anczykowski odczytał treść listu skierowanego do Burmistrza Stawiszyna. List ten otrzymała Burmistrz Stawiszyna Pani Justyna Urbaniak na sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie, zwołanej z okazji Dnia Dziecka, na której to dzieci i młodzież przedstawiały w formie listu prezentację pod tytułem „ Gmina moich marzeń”. Treść listu wywarła duże wrażenie wśród zgromadzonych na sesji, była też potwierdzeniem, że dobrym pomysłem było przystąpienie do projektu i stworzenie takiego miejsca, na którym w dniu dzisiejszym się znajdujemy. Z gości głos zabrali Burmistrz Stawiszyna Justyna Urbaniak, Marszalek Krzysztof Grabowski, Starosta Powiatu Kaliskiego Krzysztof Nosal.

Radny Pawel Migdał oraz Sołtys wsi Piątek Mały Wojciech Gulski wręczyli kolaż zdjęciowy Siedliska „tak było, tak jest”, Burmistrzowi Stawiszyna Pani Justynie Urbaniak oraz Panu Krzysztofowi Grabowskiemu Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. Za bezinteresowną pomoc i osobisty wkład w przygotowanie strojów dla delegacji dożynkowej oraz prace na rzecz sołectwa, podziękowania otrzymali Pani Janina Chamułka, Pani Aneta Tomczyk oraz Pan Edwarda Chamułka.

Burmistrz Stawiszyna Justyna Urbaniak wręczyła podziękowania uczestnikom delegacji dożynkowej. Podziękowania otrzymali: Jolanta i Wojciech Gulscy, Ewa Janczak, Roman Piotrowski oraz Paweł Migdał. Mieszkańcy sołectwa otrzymali smycze z nazwą sołectwa. Pani Burmistrz wręczyła również podziękowanie z przesłaniem dla wszystkim mieszkańców, za stworzenie takiego miejsca jakim jest „Siedlisko”.

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęło się wspólne biesiadowanie. Dalsza część imprezy przebiegła zgodnie z ustalonym scenariuszem. Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych którzy w trakcie imprezy mieli zorganizowane gry i zabawy. Nagrody, to oczywiście wyroby Grupy Colian.

W tym miejscu serdecznie dziękujemy: Pani Burmistrz Justynie Urbaniak, która wspierała nas i służyła wszelką pomocą, Sekretarzowi Gminy i Miasta Pani Agnieszce Morawskiej za zaangażowanie i pomoc przy pisaniu wniosku, oraz pracownikom Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie.

Dziękujemy wszystkim sponsorom którzy pomogli nam w organizacji imprezy.

Serdeczne podziękowania, należą się szczególnie Mieszkańcom, którzy ciężko pracowali, by teren, który nazwano SIEDLISKIEM, doprowadzić do stanu używalności. Najlepiej oddają to fotografie które obrazują etapy prac na boisku, zamieszczone w albumie sołectwa Piątek Mały, pt: „Tak było, tak jest”.

Dziękujemy Arturowi Smelczyńskiemu wykonawcy altany, „domku z serduszkiem’, insignii, huśtawki oraz pięknego napisu.

Realizacja projektu, jest potwierdzeniem w jaki sposób środki z Funduszu Sołeckiego mogą zostać zwielokrotnione, poprzez pracę własną mieszkańców oraz środki z zewnętrznych źródeł, takich jak np. program „Wielkopolska Odnowa Wsi”.

Na terenie „SIEDLISKA” powstanie jeszcze boisko do piłki nożnej, siatkówki oraz koszykówki, doposażony zostanie plac zabaw, a w okresie zimowym zostaną wycięte krzewy na terenie parku przylegającego do boiska.

Poniżej zamieszczamy fotografie z etapu prac na terenie boiska, oraz imprezy w dniu 11 października.

 

 


Galeria fotografii

Ogłoszenia

2016-06-01
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-04-25
Komunikat Ostrzegawczy


2016-04-20
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - PRZYMROZKI


2016-03-29
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-03-01
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-14
Komunikat Ostrzegawczy


2016-01-12
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-05
Komunikat ostrzegawczy


2015-12-10
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie będzie nieczynny 24 grudnia


2015-11-30
Komunikat ostrzegawczy


 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005