BIP

 

ePUAP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

STRONA ARCHIWALNA

Nowa strona internetowa:


STAWISZYN.PL

wwww.stawiszyn.pl/strona

2015-10-23 07:55:13

Kilka miesięcy temu mieszkańcy sołectwa Zbiersk- Kolonia wspólnie podjęli decyzję o wzięciu udziału w V edycji konkursu „ Pięknieje Wielkopolska Wieś” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

 Celem projektu było wsparcie inicjatywy lokalnej, która pozwoli na integrację społeczeństwa w sołectwie Zbiersk – Kolonia. Przedsięwzięcie miało przyczynić się do promocji i ochrony dziedzictwa kulturowego sołectwa.

Nazwa projektu: „ Wiejski stawek nie dla żabek, lecz dla mieszkańców schadzek”

 Projekt polegał na stworzeniu miejsca integracji lokalnej społeczności sołectwa poprzez zagospodarowanie nabrzeży stawku wiejskiego wraz z terenem przyległym znajdującym się w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej. Zagospodarowanie tego terenu przyczyniło się do rozszerzenia funkcji tego miejsca, które stało się miejscem spotkań i wydarzeń sołeckich, które odbywać się będą na świeżym powietrzu i w których uczestniczyć będą mogli wszyscy mieszkańcy sołectwa.

W ramach dotacji zakupione zostały stoły biesiadne oraz ogrodzenie dla tego terenu.

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie sfinansował rekultywację stawu wraz z terenem przyległym oraz nasadzeniami.

Z funduszu sołeckiego zakupiono kuchenkę mikrofalową oraz pawilon ogrodowy.

 W dniu 18 października br. odbyło się oficjalne otwarcie terenu przy stawku sołeckim.

 W uroczystym otwarciu uczestniczyli Mieszkańcy wsi Zbiersk-Kolonia oraz zaproszeni goście: Burmistrz Stawiszyna - Justyna Urbaniak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Zastępca Burmistrza Stawiszyna - Grzegorz Kaczmarek, Skarbnik Gminy i Miasta Stawiszyn-Anna Manikowska, Radni Rady Miejskiej na czele z Przewodniczącą Rady Barbarą Włodarczyk oraz Sołtysi wsi.

Oficjalnego powitania wszystkich zgromadzonych dokonał Piotr Andrzejak Radny Rady Miejskiej w Stawiszynie oraz Halina Macniak Sołtys wsi Zbiersk-Kolonia. Przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, samorządu gminnego oraz mieszkańcy sołectw.

Z gości głos zabrali Burmistrz Stawiszyna Justyna Urbaniak, Marszalek Krzysztof Grabowski oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Włodarczyk.

Radny Piotr Andrzejak oraz Sołtys wsi Zbiersk- Kolonia Halina Macniak w podziękowaniu za pomoc wręczyli kolaż zdjęciowy Burmistrzowi Stawiszyna Pani Justynie Urbaniak oraz Panu Krzysztofowi Grabowskiemu Wicemarszałkowi Województwa Wielkopolskiego.

Pani Burmistrz podziękowała mieszkańcom sołectwa Zbiersk-Kolonia za stworzenia tak pięknego miejsca.

Części oficjalną zakończyło symboliczne puszczenie wianków, a następnie rozpoczęło się wspólne biesiadowanie, które umilił występ kapeli biesiadnej ze Stawiszyna. Dla dzieci zorganizowano gry i zabawy z nagrodami.

Mieszkańcy sołectwa oraz zaproszeni goście mogli podziwiać kącik pamięci, który przygotowały Panie z Koła Gospodyń, obejrzeć album ze zdjęciami oraz wpisać się do kroniki. Wszyscy zebrani mieli możliwość skosztowania przepysznych potraw z ziemniaka, które przygotowały Panie w ramach warsztatów kulinarnych.

Serdecznie dziękujemy Pani Justynie Urbaniak Burmistrzowi Stawiszyna, sponsorom oraz wszystkim mieszkańcom sołectwa Zbiersk-Kolonia za wsparcie, ciężką pracę i okazaną pomoc.

 

Mamy nadzieję, że z roku na rok dzięki wspólnej pracy Nasze sołectwo będzie coraz piękniejsze i przebywanie na jego terenie będzie sprawiało wszystkim przyjemność.


Galeria fotografii

Ogłoszenia

2016-06-01
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-04-25
Komunikat Ostrzegawczy


2016-04-20
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - PRZYMROZKI


2016-03-29
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-03-01
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-14
Komunikat Ostrzegawczy


2016-01-12
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-05
Komunikat ostrzegawczy


2015-12-10
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie będzie nieczynny 24 grudnia


2015-11-30
Komunikat ostrzegawczy


 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005