BIP

 

ePUAP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

STRONA ARCHIWALNA

Nowa strona internetowa:


STAWISZYN.PL

wwww.stawiszyn.pl/strona

2015-10-28 15:05:42

W nawiązaniu do pisma Pana Krzysztofa Grabowskiego - Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, w sprawie dofinansowania przez Województwo Wielkopolskie prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych w tym na małą retencję, informujemy, że 30 listopada bieżącego roku mija termin możliwości otrzymania dofinansowania do wyżej wymienionych prac. 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył środki z budżetu Województwa Wielkopolskiego na inwestycje związane z małą retencją. Dofinansowanie przez Województwo Wielkopolskie, obejmuje budowę zbiorników wodnych o powierzchni od 0,5 ha do 2,0 ha w kwocie 60.000 zł/ha oraz na ich renowację w kwocie 30.000 zł/ha.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.umww.pl → urząd → departamenty → Departament Geodezji Kartografii i Gospodarki Mieniem → sprawy do załatwienia w departamencie → podział środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakością gruntów rolnych oraz pod numerami telefonów 61 626 65 47 lub 61 626 65 50. 

Ogłoszenia

2016-06-01
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-04-25
Komunikat Ostrzegawczy


2016-04-20
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - PRZYMROZKI


2016-03-29
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-03-01
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-14
Komunikat Ostrzegawczy


2016-01-12
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-05
Komunikat ostrzegawczy


2015-12-10
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie będzie nieczynny 24 grudnia


2015-11-30
Komunikat ostrzegawczy


 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005