BIP

 

ePUAP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

STRONA ARCHIWALNA

Nowa strona internetowa:


STAWISZYN.PL

wwww.stawiszyn.pl/strona

2015-10-29 07:41:49

Starostwo Powiatowe w Kaliszu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym, w dniach od 28 października 2015 r. do 17 listopada 2015r. organizuje konsultacje społeczne projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Kaliskiego (Planu transportowego).

 

Projekt Planu transportowego jest dostępny w wersji elektronicznej (w formacie pdf) na stronie internetowej www.bip.powiat.kalisz.pl(ogłoszenia – inne), a także w wersji papierowej do wglądu w Starostwie Powiatowym (Kalisz, pl. Św. Józefa 5), pokój nr 206 (II piętro) w godzinach od 8.00 do 15.00 w dni robocze oraz do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta Stawiszyn.

Wypełnione formularze konsultacyjne można również składać wUrzędzie Gminy i Miasta Stawiszyn (Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3) – w godz od 7.30 do 15.30 w sekretariacie, w dni pracujące.

 

W ramach organizowanych konsultacji, każdy z mieszkańców i zainteresowane instytucje/organizacje mogą składać swoje uwagi lub propozycje zmian do tego dokumentu. Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane przez Starostwo Powiatowe wyłącznie na piśmie. W tym celu przygotowano specjalny wzór formularza dostępny na stronie internetowej Starostwa oraz bezpośrednio w Starostwie Powiatowym.

 

W sprawie konsultacji dotyczącej planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Kaliskiego (Planu transportowego) do dyspozycji mieszkańców Gminy i Miasta Stawiszyn są również: Zastępca Burmistrza Stawiszyna Grzegorz Kaczmarek (e-mail: zastepca@stawiszyn.pl, tel. 725 803 238) oraz Inspektor ds. oświetlenia ulicznego i drogowego Dariusz Bawoł (e-mail: drogi.oswietlenie@stawiszyn.pl, tel. 600 880 273). 


 Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazać:

  • drogą elektroniczną (skan) na adres e-mailowy: zdp@powiat.kalisz.pl wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne PT”,

  • faksem na nr 62 501 42 81,

  • drogą korespondencyjną na adres Starostwa Powiatowego: Plac Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz (liczy się data wpływu),

  • bezpośrednio w Starostwie Powiatowym (Kalisz, pl. Św. Józefa 5) w godzinach od 7.30 do 13.00, pokój nr 8-9 (parter) w dni robocze

  • bezpośrednio w Urzędzie Gminy i Miasta Stawiszyn, w sekretariacie, w godzinach od 7.30 do 15.30 w dni robocze

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2015 r.

 

Warto zgłosić swoje spostrzeżenia do tego opracowania, ponieważ uzasadnione uwagi zostaną wzięte pod uwagę i uwzględnione w projekcie planu, który trafi pod obrady Rady Powiatu Kaliskiego.

 

Załączniki:

1.Wzór formularza do zgłaszania uwag/zmian (wersja .doc)

2.Wzór formularza do zgłaszania uwag/zmian (wersja .pdf)

3.Projekt Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Kaliskiego (.pdf)

Ogłoszenia

2016-06-01
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-04-25
Komunikat Ostrzegawczy


2016-04-20
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - PRZYMROZKI


2016-03-29
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-03-01
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-14
Komunikat Ostrzegawczy


2016-01-12
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-05
Komunikat ostrzegawczy


2015-12-10
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie będzie nieczynny 24 grudnia


2015-11-30
Komunikat ostrzegawczy


 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005