BIP

 

ePUAP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

STRONA ARCHIWALNA

Nowa strona internetowa:


STAWISZYN.PL

wwww.stawiszyn.pl/strona

2015-10-29 15:03:21

Stawiszyn, dnia 29 października 2015 r.

KURENDA

Burmistrz Stawiszyna informuje, mieszkańców miasta Stawiszyna, że w okresie od listopada 2015 r. do kwietnia 2016 r. odbywać się będzie odbiór popiołu.

Pojemniki na wyselekcjonowany popiół zostaną dostarczone do mieszkańców , którzy zgłosili zamiar gromadzenia popiołu w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie do dnia 31 października 2015 r.

Osoby zainteresowane, które nie zgłosiły wcześniej potrzeby odbioru popiołu, proszę o bezpośrednie zgłoszenie do Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie (pokoju nr 16) lub telefonicznie pod numer 62 7528079.

 

WAŻNE:

  • W dniu odbioru odpadów pojemnik na popiół należy wystawić przed wejście na teren nieruchomości do drogi publicznej do godz. 6:00.

  • Pojemnik na popiół służy wyłącznie do gromadzenia popiołu.

  • W przypadku zanieczyszczenia innymi frakcjami odpadów, pojemnik nie zostanie opróżniony.

  • Zakazuje się wsypywania do pojemnika gorącego popiołu.

  • Reklamacje zgłasza się telefonicznie do firmy PUK S.A. do godz. 12:00 następnego dnia po planowanym odbiorze odpadów .

    HARMONGRAM ODBIORU W 2015 ROKU

Miesiąc

Listopad

Grudzień

Odpad – popiół

12

10

 

Poniżej kurenda w formacie pdf do pobrania:

kliknij 

Ogłoszenia

2016-06-01
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-04-25
Komunikat Ostrzegawczy


2016-04-20
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - PRZYMROZKI


2016-03-29
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-03-01
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-14
Komunikat Ostrzegawczy


2016-01-12
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-05
Komunikat ostrzegawczy


2015-12-10
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie będzie nieczynny 24 grudnia


2015-11-30
Komunikat ostrzegawczy


 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005