BIP

 

ePUAP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

STRONA ARCHIWALNA

Nowa strona internetowa:


STAWISZYN.PL

wwww.stawiszyn.pl/strona

2015-11-13 08:01:09

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674 336 P Zbiersk Cukrownia (dz. nr 96)

Podpisanie umowy: 05 październik 2015 podpisano umowę na wykonanie nawierzchni drogi gminnej 336 P Zbiersk Cukrownia (dz. nr 96)

Wykonawca : Zakład Usługowo Produkcyjny Roboty Drogowo -Budowlane ROL-DRÓG

inż. Rafał Świątek ;Rajsko 2,62-860 Opatowek; NIP : 827-156-67-52

Koszt inwestycji: 116766,36

Oddanie do użytku: 06 listopad 2015

Zakres prac: Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 674 336 P Zbiersk Cukrownia (dz. nr 96)

Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów.

Zabezpieczenie znaków geodezyjnych szt 2 ;Wykonanie ław oporowych pod koryto nawierzchni przy użyciu równiarki samojezdnej 940.00m

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni 260.000m2

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w grunach kat. II-IV 260.000m2

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego 0-63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 260.000m2

Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

twardego 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 260.000

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego 0-63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 1715.000m2

Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 1715.000m2, Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 1975.000

Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej piłą na gł. do 5 cm

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. Samowyład. 5 t - 10 t m2 1710.000

Formowanie warstwy poboczy z kruszywa łamanego twardego o gr. 10cm łącznie z zagęszczaniem m2 590.00

Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi m3; 47.000

Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III m2 470.00

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu szt. 3

 

Inwestycja została dofinansowana z budżetu Województwa Wielkopolskiego

w ramach zadania

Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych”

Kwota dofinansowania : 70 000 zł

 

Burmistrz Stawiszyna

/-/ Justyna Urbaniak 


Galeria fotografii

Ogłoszenia

2016-06-01
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-04-25
Komunikat Ostrzegawczy


2016-04-20
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - PRZYMROZKI


2016-03-29
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-03-01
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-14
Komunikat Ostrzegawczy


2016-01-12
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-05
Komunikat ostrzegawczy


2015-12-10
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie będzie nieczynny 24 grudnia


2015-11-30
Komunikat ostrzegawczy


 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005