BIP

 

ePUAP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

STRONA ARCHIWALNA

Nowa strona internetowa:


STAWISZYN.PL

wwww.stawiszyn.pl/strona

2015-12-11 13:52:10

AKCJA ZIMA 2015/2016

Informacja o zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn w sezonie 2015/2016

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn prowadzone będzie przez:
Spółdzielnię Kółek Rolniczych, z siedzibą: Długa Wieś Druga 23B


Odpowiedzialnym za pracę SKR jest:
Andrzej Kwaśniewski, tel. 75 28 058 tel. kom. 0 691 705 772.


Koordynatorem z ramienia Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn ds. zimowego utrzymania dróg jest:

Dariusz Bawoł tel. 75 28 079, tel. kom 600 880 273

oraz

Katarzyna Andrzejewska (w godz. 7.30 - 14.30), tel. 62 75 28 079

 

Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gminy Stawiszyn w sezonie 2015/2016

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Stawiszyn prowadzi:

„BEDRÓG”

Roboty Drogowo – Budowlane

Sebastian Piętka

Smółki 1 A , 62- 840 Koźminek


Telefon kontaktowy osoby odpowiedzialnej za prowadzenie „Akcji zimowej”:

Sebastian Piętka – 509 772 686

 

Koordynatorem ds. zimowego utrzymania dróg powiatowych, na terenie Powiatu Kaliskiego z ramienia zarządcy dróg jest:

Robert Garncarek – 601-978-082

 

Informacja o zimowym utrzymaniu drogi krajowej na terenie gminy Stawiszyn w sezonie 2015/2016

Zimowe utrzymanie drogi krajowej na terenie gminy Stawiszyn prowadzi:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. w Kaliszu

 

Telefon kontaktowy osoby odpowiedzialnej za prowadzenie „Akcji zimowej”:

tel: 509 834 471

 

Bliższych szczegółów na temat przejezdności dróg będzie można uzyskać od osoby pełniącej dyżur z ramienia tut. Rejonu pod nr tel.:

62 764 92 15 lub 62 764 99 29

 

Ogłoszenia

2016-06-01
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-04-25
Komunikat Ostrzegawczy


2016-04-20
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - PRZYMROZKI


2016-03-29
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-03-01
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-14
Komunikat Ostrzegawczy


2016-01-12
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-05
Komunikat ostrzegawczy


2015-12-10
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie będzie nieczynny 24 grudnia


2015-11-30
Komunikat ostrzegawczy


 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005