BIP

 

ePUAP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

STRONA ARCHIWALNA

Nowa strona internetowa:


STAWISZYN.PL

wwww.stawiszyn.pl/strona

2016-01-20 14:03:07

XVII Sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

 

XVII Sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie, odbędzie się w dniu 27 stycznia 2016r. (tj. środa) o godz. 09.00  w sali posiedzeń w Ratuszu, Pl. Wolności 1 w Stawiszynie.

 

Porządek obrad:

 

     1.Otwarcie obrad.

     2.Przedstawienie porządku obrad.

     3.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Sołectwa Petryki na lata 

        2016-2020.

     4.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Sołectwa Zbiersk na lata

        2016-2020.

     5.Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw Petryki, Zbiersk do „Programu 

        Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

     6.Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Stawiszynie za 2015 rok.

     7.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiszynie

        za 2015 rok.

     8.Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej

        w Stawiszynie za 2015 rok.

      9.Sprawozdanie z działalności Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stawiszynie

         za 2015 rok.

     10.Podjęcie uchwały w sprawie Planu Pracy Rady Miejskiej w Stawiszynie na 2016

          rok.

     11.Podjęcie uchwały w sprawie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.

     12.Podjęcie uchwały w sprawie Planu Pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na 2016

          rok.

     13.Podjęcie uchwały w sprawie Planu Pracy Komisji Społecznej na 2016 rok.

     14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ”Miejscowego planu zagospodarowania 

          przestrzennego dla fragmentu południowej części wsi Zbiersk Cukrownia”.

     15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2016 rok.

     16.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

     17.Wolne głosy i wnioski.

     18.Zamknięcie obrad.

 

XVII Sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

Ogłoszenia

2016-06-01
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-04-25
Komunikat Ostrzegawczy


2016-04-20
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - PRZYMROZKI


2016-03-29
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-03-01
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-14
Komunikat Ostrzegawczy


2016-01-12
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-05
Komunikat ostrzegawczy


2015-12-10
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie będzie nieczynny 24 grudnia


2015-11-30
Komunikat ostrzegawczy


 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005