BIP

 

ePUAP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

STRONA ARCHIWALNA

Nowa strona internetowa:


STAWISZYN.PL

wwww.stawiszyn.pl/strona

2016-03-01 10:57:09

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie, odbędzie się w dniu 7 marca 2016r. (tj. poniedziałek) o godz. 9.00  w sali posiedzeń w Ratuszu, Pl. Wolności 1 w Stawiszynie.

 

Porządek obrad:

 

     1.Otwarcie obrad.

     2.Przedstawienie porządku obrad.

     3.Sprawozdanie Burmistrza Stawiszyna z działalności między sesjami.

     4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 w Gminie Stawiszyn.

     5.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

     6.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Stawiszynie.

     7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznane.

     8.Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku.

     9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów wsi z terenu Gminy Stawiszyn.

    10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2016 rok.

    11.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

    12.Wolne głosy i wnioski.

    13.Zamknięcie obrad.

Ogłoszenia

2016-06-01
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-04-25
Komunikat Ostrzegawczy


2016-04-20
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - PRZYMROZKI


2016-03-29
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-03-01
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-14
Komunikat Ostrzegawczy


2016-01-12
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-05
Komunikat ostrzegawczy


2015-12-10
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie będzie nieczynny 24 grudnia


2015-11-30
Komunikat ostrzegawczy


 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005