BIP

 

ePUAP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

STRONA ARCHIWALNA

Nowa strona internetowa:


STAWISZYN.PL

wwww.stawiszyn.pl/strona

2016-03-09 14:28:26

2015_logo_FIO_v1

W związku z rozpoczętym naborem wniosków w Konkursie Mikrodotacji Wielkopolska Wiara, zapraszamy na spotkanie informacyjne 14. marca o godz. 17:00 do Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Częstochowska 25, sala seminaryjna.

W Konkursie mogą wziąć udział młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, grupy samopomocowe z terenu województwa wielkopolskiego. Pozyskaną dotację można przeznaczyć na realizację projektów w jednej z dwóch kategorii: zadania mieszczące się w Sferze Pożytku Publicznego (art. 4 UDPPW) skierowane do mieszkańców województwa wielkopolskiego, zadania mające na celu rozwój młodej organizacji pozarządowej.
 
Celem Konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w rozwiązywanie lokalnych problemów i podejmowanie działań na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnej w Wielkopolsce. Wnioskowana kwota Mikrodotacji przeznaczonej na realizację projektu może wynieść do 5.000 zł. Dodatkowo wymagane będzie wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 10% wartości Mikrodotacji. Maksymalny okres realizacji projektów to 1. maja 2016 roku – 30. września 2016 roku. Projekty dofinansowywane będą ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Partnerów Centrum PISOP.
 
Budżet IV edycji w roku 2016 przeznaczony na dotacje to minimum 760 000 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Oferty należy składać TYLKO za pomocą generatora dostępnego na stronie http://pisop.org.pl/generator/.
Nabór wniosków potrwa od 07. marca 2016 roku do 29. marca 2016 roku do godz. 15.00.
Ocena zostanie dokonana w oparciu o kryteria opisane w Regulaminie.
Wszystkie oferty złożone oferty we wskazanym terminie zostaną ocenione formalnie, następnie zostaną poddane ocenie merytorycznej, zawierającej również elementy weryfikacji formalnej.
Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed dniem 1. maja 2016 roku.
Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z Regulaminem konkursu.
Zapraszamy na stronę www.pisop.org.pl/FIO.
 
Dodatkowe informacje o konkursie i spotkaniu można uzyskać w Centrum Organizacji Pozarządowych w Kaliszu: ul. Częstochowska 25, pokój nr 103 (budynek Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości), tel. 797 702 486, e-mail: cop@um.kalisz.pl
 
 
Partnerem projektu w subregionie kaliskim jest Miasto Kalisz.


Ogłoszenia

2016-06-01
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-04-25
Komunikat Ostrzegawczy


2016-04-20
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - PRZYMROZKI


2016-03-29
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-03-01
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-14
Komunikat Ostrzegawczy


2016-01-12
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-05
Komunikat ostrzegawczy


2015-12-10
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie będzie nieczynny 24 grudnia


2015-11-30
Komunikat ostrzegawczy


 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005