BIP

 

ePUAP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

STRONA ARCHIWALNA

Nowa strona internetowa:


STAWISZYN.PL

wwww.stawiszyn.pl/strona

2016-03-30 07:40:43

XX Sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

Obrady XX Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie, odbędą się w dniu 31 marca 2016r.   (tj. czwartek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń w Ratuszu, Pl. Wolności 1 w Stawiszynie.

 

Porządek obrad:

 

1.Otwarcie obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Sprawozdanie Burmistrza Stawiszyna z działalności między sesjami.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie.

5. W sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice". 

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2016-2020.

8.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

9.Wolne głosy i wnioski.

10.Zamknięcie obrad.

 

 

Ogłoszenia

2016-06-01
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-04-25
Komunikat Ostrzegawczy


2016-04-20
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - PRZYMROZKI


2016-03-29
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-03-01
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-14
Komunikat Ostrzegawczy


2016-01-12
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-05
Komunikat ostrzegawczy


2015-12-10
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie będzie nieczynny 24 grudnia


2015-11-30
Komunikat ostrzegawczy


 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005