BIP

 

ePUAP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

STRONA ARCHIWALNA

Nowa strona internetowa:


STAWISZYN.PL

wwww.stawiszyn.pl/strona

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY

Opublikowano: 2016-06-01 15:00:58

Komunikat Ostrzegawczy

Opublikowano: 2016-04-25 15:21:52

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - PRZYMROZKI

Opublikowano: 2016-04-20 15:08:25

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY

Opublikowano: 2016-03-29 15:24:04

Komunikat ostrzegawczy

Opublikowano: 2016-03-01 15:24:51

Komunikat Ostrzegawczy

Opublikowano: 2016-01-14 08:49:39

OSTRZEŻENIE o intensywnych opadach deszczu

Treść Ostrzeżenia więcej

Opublikowano: 2010-06-02 09:22:34

Szkolenia w ramach projektu „Zawodowcy 45+”

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu ma przyjemność zaprosić do udziału w szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Zawodowcy 45+” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. więcej

Opublikowano: 2010-05-21 08:13:59

OSTRZEŻENIE o intensywnych opadach deszczu

Treść Ostrzeżenia więcej

Opublikowano: 2010-05-17 11:08:44

Informacja o krótszym czasie pracy Urzędu GiM dn. 23.03.2010 r.

Burmistrz Stawiszyna informuje, że Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie w dniu 23 marca 2010 (wtorek) czynny będzie do godziny 13.00 z uwagi na szkolenie wewnętrzne pracowników w godz.od 13.00-17.00. więcej

Opublikowano: 2010-03-18 13:09:44

TARGI EDUKACYJNE ABSOLWENT - 8 edycja

ABSOLWENT to branżowa impreza targowa z tradycjami, organizowana nieprzerwanie od 2003 roku, znana w środowisku edukacyjnym. W roku bieżącym Targi ABSOLWENT to 4 imprezy w dwóch edycjach: więcej

Opublikowano: 2010-02-26 12:04:15

Bezpłatne szkolenie dla kobiet

Jeśli chcesz nabyć umiejętności z zakresu księgowości i rachunkowości oraz poznać zagadnienia tematu towarzyszące: więcej

Opublikowano: 2010-01-29 15:25:55

Wigilia dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 0151-28/2009 z dnia 10.12.2009 r. informujemy, że dzień 24.12.2009 r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie. więcej

Opublikowano: 2009-12-11 14:50:55

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia na mocy art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Dofinansowanie przyznaje burmistrz (wójt, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zameldowania młodocianego pracownika. więcej

Opublikowano: 2009-09-18 13:08:36

Jesienna akcja zwalczania wścieklizny

Zgodnie z otrzymaną informacją od Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii zawiadamia się mieszkańców gminy i miasta Stawiszyn, że w dniach od 01.09.2009 do 10.09.2009 planowane jest przeprowadzenie jesiennej akcji wykładania z samolotów immunoprzynęt do zwalczania wścieklizny u lisów wolno żyjących na terenie woj. wielkopolskiego. więcej

Opublikowano: 2009-09-03 09:15:17

”UCZEŃ NA WSI„

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie przyjmuje wnioski na realizację pilotażowego programu pn. ”UCZEŃ NA WSI„ - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. więcej

Opublikowano: 2009-08-28 14:15:13

Zmiana godzin pracy Urzędu Pocztowego w Stawiszynie

Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Kaliszu informuje, iż od dnia 01 września 2009 roku zawieszona zostaje w soboty obsługa klientów w Urzędzie Pocztowym w Stawiszynie. więcej

Opublikowano: 2009-08-27 10:00:11

Zmiana adresu Placówki Terenowej KRUS w Kaliszu - aktualizacja

Zawiadamiamy mieszkańców Gminy i Miasta Stawiszyn, że podana informacja w dniu 18.08.2009 dotycząca terminu przeniesienia Placówki Terenowej KRUS w Kaliszu pod nowy adres z przyczyn nie zależnych od Kasy podany wcześniej termin jest nieaktualny. więcej

Opublikowano: 2009-08-26 10:06:56

Komunikat ZGKiM w Stawiszynie

W związku z otrzymaną decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu o warunkowej przydatności wody do spożycia, zawiadamia się mieszkańców Zbierska i Zbierska-Cukrowni, że wprowadza się okresową dezynfekcję wody w celu poprawy jej jakości i zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego dla ludności, do czasu otrzymania pozytywnych wyników. więcej

Opublikowano: 2009-08-21 14:17:02

STYPENDIA SZKOLNE

Informuję, o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne dla uczniów pochodzących z rodzin, gdzie dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł netto miesięcznie. więcej

Opublikowano: 2009-08-21 09:22:58

Zmiana adresu Placówki Terenowej KRUS w Kaliszu

Na przełomie sierpnia i września bieżącego roku Placówka Terenowa KRUS w Kaliszu zmieni lokalizację i będzie funkcjonować przy ulicy Kaszubskiej 1a; 62-800 Kalisz. Dodatkowe informacje można uzyskać pod poniższymi numerami telefonu: więcej

Opublikowano: 2009-08-18 13:10:20

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADAMIAMY, ŻE W DNIU 15.07.2009 R. NA SIECI WODOCIĄGOWEJ PIĄTEK MAŁY, PIĄTEK MAŁY KOLONIA, PIĄTEK WIELKI BĘDZIE WYKONYWANE CHLOROWANIE WODY PITNEJ.W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM POGORSZY SIĘ JAKOŚĆ WODY PITNEJ Z UWAGI NA ZAWARTOŚĆ CHLORU. więcej

Opublikowano: 2009-07-16 15:17:10

Ułatwienia dla składajacych zeznania podatkowe

Informujemy, że w dniu 30 kwietnia 2009 r. (czwartek) będzie można składać zeznania podatkowe w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie (pokój nr 12), w godzinach pracy urzędu. więcej

Opublikowano: 2009-04-16 09:51:18

Godziny przyjmowania zeznań podatkowych w II Urzędzie Skarbowym w Kaliszu

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu informuje Podatników rozliczających się z tytułu podatków w Drugim Urzędzie Skarbowym w Kaliszu, że w dniach od 28 kwietnia 2009 r. do 30 kwietnia 2009 r., w godzinach od 7.30 do 18.00 będzie można składać zeznania podatkowe. więcej

Opublikowano: 2009-04-24 12:12:23

Informacja o realizacji projektu systemowego

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie po raz kolejny jest realizatorem projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałania 7.1. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Wartość projektu na rok 2009 wynosi 37.146,54 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kwota dofinansowania - 33.246,15 zł. więcej

Opublikowano: 2009-04-17 14:36:41

Wiosenne porządki

Burmistrz Stawiszyna uprzejmie prosi mieszkańców Gminy i Miasta Stawiszyn o uprzątnięcie zanieczyszczeń pozimowych: piasku, popiołu i innych zalegających na chodnikach oraz przy krawężnikach jezdni,zgodnie z przyległością do posesji. więcej

Opublikowano: 2009-04-02 12:17:10

Indeks „Start2Star”

Fundacja im. Lesława a. Pagi, we współpracy z Fundacją LC Heart i Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości , organizuje drugą edycje programu stypendialnego „Indeks Start2Star”. więcej

Opublikowano: 2009-03-31 10:45:23

„Dni otwarte” w Drugim Urzędzie Skarbowym w Kaliszu

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu w celu przybliżenia charakteru pracy i funkcjonowania administracji podatkowej, zaprasza Podatników rozliczających się z tytułu podatków w Drugim Urzędzie Skarbowym w Kaliszu, w dniach: 28 marca 2009 r. i 25 kwietnia 2009 r. w godzinach od 9.00 do 13.00, na dni otwarte. więcej

Opublikowano: 2009-03-24 09:00:31

„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”

Rozpoczęły się zapisy do kolejnej, już IX edycji Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”. To największe w Polsce rozgrywki dla dziesięciolatków i młodszych dzieci, w których corocznie bierze udział kilkadziesiąt tysięcy zawodników z całego kraju. Tegoroczną nagrodą główną są: Puchar Tymbarku oraz wyjazd na stadion Realu Madryt - Santiago Bernabeu. Każda drużyna, która zagra w Turnieju otrzyma piłkę. więcej

Opublikowano: 2009-03-23 14:52:56

Wiosenne porządki

Burmistrz Stawiszyna uprzejmie prosi mieszkańców Gminy i Miasta Stawiszyn o uprzątnięcie zanieczyszczeń pozimowych: piasku, popiołu i innych zalegających na chodnikach oraz przy krawężnikach jezdni,zgodnie z przyległością do posesji. więcej

Opublikowano: 2009-03-09 09:38:14

Opłaty od posiadanych psów

Burmistrz Stawiszyna przypomina o obowiązku dokonania opłaty od posiadania psów. Na podstawie art.13 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) obowiązk ten ciąży na osobach fizycznych posiadających psy. więcej

Opublikowano: 2009-02-20 13:14:20

Nowy numer kontaktowy Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu

Wielkopolska Izba Rolnicza Biuro Powiatowe w Kaliszu ul. Pl. Św. Józefa 5 więcej

Opublikowano: 2009-02-04 13:28:50

Termomodernizacja budynków

Doceniając duże zainteresowanie sektora mieszkalnictwa problematyką z zakresu termomodernizacji budynków oraz korzyści jakie niesie za sobą intensyfikacja działań związanych z wykorzystaniem dostępnych narzędzi finansowych w zakresie przedsięwzięć termomodernizacyjnych zachęcamy do zapoznania się z krótką prezentacją poświęconą tym zagadnieniom. Jesteśmy pewni, że prezentacja pozwoli Państwu uzupełnić wiedzę na temat przedsięwzięć termomodenizacyjnych i możliwości finansowania tego typu działań. więcej

Opublikowano: 2008-12-29 13:40:03

Zawiadomienie dla posiadaczy trzody chlewnej

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie zawiadamia posiadaczy trzody chlewnej o konieczności uzyskania świadectwa zdrowia od lekarza weterynarii przed dokonywaniem sprzedaży w/w zwierząt. Powyższe działania mają na celu zabezpieczenie stad przed rozprzestrzenianiem się chorób (szczególnie choroby wirusowej Aujeszkyego). więcej

Opublikowano: 2008-12-16 14:03:53

Akcja świąteczna pod hasłem "Wspólne święta - radość dzieciom"

Tradycyjnie jak co roku z inicjatywy Rady Rodziców i pracowników Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie z Filią Petryki w najbliższe soboty tj. 29 listopada i 6 grudnia br. na Rynku w Stawiszynie odbędzie się kiermasz ozdób świątecznych. Przy dźwiękach płynących kolęd mieszkańcy naszej gminy będą mieli okazję zaopatrzyć się w przepiękne ozdoby świąteczne, które umilą te wyjątkowe święta. Pozyskane środki finansowe pozwolą doposażyć placówki w zabawki edukacyjne, które sprawią wiele radości naszym milusińskim. więcej

Opublikowano: 2008-11-24 14:11:31

Andrzejki w przedszkolu

Ostatni tydzień listopada w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Stawiszynie i w Petrykach zapowiada się niezwykle gorąco, bo to przecież tydzień andrzejkowy. Poszczególne grupy w ustalonych przez siebie terminach, przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców, zorganizują niecodzienne zabawy andrzejkowe. Na pewno nie zabraknie tradycyjnych wróżb i zabaw integrujących społeczność przedszkolną z rodzicami. Najmłodsze dzieci przedszkolne, po krótkiej części artystycznej w ich wykonaniu, czeka uroczyste pasowanie na przedszkolaka i słodki upominek. więcej

Opublikowano: 2008-11-24 14:11:31

Krew darem życia

więcej

Opublikowano: 2008-11-06 14:11:08

Pomoc osobom uprawnionym do alimentów

Z dniem 01 października 2008r wchodzi w życie ustawa Nr 192 poz. 1378 z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów więcej

Opublikowano: 2008-10-24 14:28:08

Aktywne postawy - dobry krok w przyszłość

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie jest realizatorem projektu systemowego pt. „ Aktywne postawy - dobry krok w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII, Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej - na lata 2008-2013. więcej

Opublikowano: 2008-10-24 14:28:08

Bezpłatne badania mammograficzne

14 PAŹDZIERNIKA 2008 (wtorek) Zbiersk (przy MGOK) od godzin. 9.00 więcej

Opublikowano: 2008-10-07 11:07:08

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia na mocy art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Dofinansowanie przyznaje burmistrz (wójt, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zameldowania młodocianego pracownika. więcej

Opublikowano: 2008-10-06 14:42:48

UWAGA ROLNICY!!! W A Ż N E

Do 10 października br. rodziny rolnicze, w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane przez suszę w 2008 r. mogą składać wnioski o pomoc społeczną więcej

Opublikowano: 2008-10-02 13:02:40

Warunki nabywania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia , albo w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności - bezterminowo. więcej

Opublikowano: 2008-08-29 15:02:40

Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie informuje, że jest realizatorem programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Uczeń na wsi” - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy oraz gminy miejsko-wiejskie. więcej

Opublikowano: 2008-08-29 15:02:40

Ogłoszenie dotyczące stypendiów szkolnych i obowiązku szkolnego

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie informuje, że są już do pobrania druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Stypendium szkolne przysługuje uczniom, jeśli dochód w ich rodzinie na osobę nie przekracza miesięcznie 351 zł. Druki wniosków można odebrać w tut. urzędzie w pokoju nr 12, w godzinach 7.30-15.30. Wypełnione wnioski wraz z załączonymi dokumentami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2008 r. więcej

Opublikowano: 2008-08-08 10:09:17

Szkolenia rolników z funduszy UE

Do dnia 30 września 2008 roku został przedłużony termin składania deklaracji na całkowicie bezpłatne szkolenie rolników z funduszy UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013. więcej

Opublikowano: 2008-08-07 13:35:02

OSTRZEŻENIE o silnych burzach

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 89, wydanego przez IMGW Oddział w Poznaniu dnia 4.08.2008 r.: więcej

Opublikowano: 2008-08-04 14:06:22

OSTRZEŻENIE o upałach

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 84, wydanego przez IMGW Oddział w Poznaniu dnia 28.07.2008 r.: Zjawisko: upały Stopień zagrożenia: 1 Ważność: od godz. 14: 00 dnia 28.07.2008 do godz. 20: 00 dnia 29.07.2008. Obszar: województwo wielkopolskie. Przebieg: w dniach 28-29.07.2008 nastąpi wzrost temperatury maksymalnej do 30 - 31°C. więcej

Opublikowano: 2008-07-28 12:40:55

OGŁOSZENIE DLA ROLNIKÓW!!!

Zawiadamia się rolników, że został przedłużony termin składania wniosków suszowych do dnia 10 sierpnia 2008 roku. więcej

Opublikowano: 2008-07-21 11:15:06

Bezpłatne badania!!!

Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Stawiszynie i n f o r m u j e, że przeprowadza bezpłatne badania: więcej

Opublikowano: 2008-07-18 11:48:06

OSTRZEŻENIE o silnych burzach

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 64, wydanego przez IMGW Oddział w Poznaniu dnia 11.07.2008 r.: więcej

Opublikowano: 2008-07-11 14:22:02

Ogłoszenia

2016-06-01
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-04-25
Komunikat Ostrzegawczy


2016-04-20
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - PRZYMROZKI


2016-03-29
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-03-01
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-14
Komunikat Ostrzegawczy


2016-01-12
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-05
Komunikat ostrzegawczy


2015-12-10
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie będzie nieczynny 24 grudnia


2015-11-30
Komunikat ostrzegawczy


 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005