BIP

 

ePUAP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

STRONA ARCHIWALNA

Nowa strona internetowa:


STAWISZYN.PL

wwww.stawiszyn.pl/strona

2014-08-05 14:04:11

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego

na wniosek

Lokalnej Grupy Działania:

Stowarzyszenie „LGD 7 - Kraina Nocy i Dni”

 

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „LGD 7 - Kraina Nocy i Dni” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,  oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:

 

1) operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

„Odnowa i rozwój wsi”:

- termin składania wniosków: 11 sierpnia 2014r - 25 sierpnia 2014r;

- limit dostępnych środków 315 201,53 ;

 - nabór do wysokości 120% dostępnych środków;

Nabór tematyczny dla działań :

2) operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”:

- termin składania wniosków: : 11 sierpnia 2014r - 25 sierpnia 2014r;

- limit dostępnych środków: 614 047,00 zł;

- nabór do wysokości 120% dostępnych środków;

3) „Małych projektów”,  tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi:

- termin składania wniosków: 11 sierpnia 2014r - 25 sierpnia 2014r;

- limit dostępnych środków: 149 317,37 zł;

- nabór do wysokości 150% dostępnych środków;

Zakres tematyczny naboru:

1.Wydawnictwa tematyczne związane z promocją produktu lokalnego  (np. „Warzywa w naszej kuchni” , „Obiady naszych przodków”, „Księga smaków Ziemi Kaliskiej”),

2.Wspieranie podmiotów wykonujących działalność związaną z produktem lokalnym,

3.Edukacja, szkolenia, wymiana doświadczeń związanych z produktem lokalnym („Różnice
i podobieństwa produktów lokalnych śląska i wielkopolski”, „Kuchnia kaliska –warsztaty dla dzieci i młodzieży”),

4.Imprezy  lokalne połączone z  degustacją i promocją produktu lokalnego pt „Kuchnia kaliska”,

5.Wydawnictwa promocyjne tj. newsletter poświęcony promocji produktów lokalnych (segregator
+ cykliczna wkładka tematyczna ),

6.Udział w wystawach i targach krajowych i zagranicznych,

7.Wydawnictwa tematyczne związane z promocją agroturystyki i turystyki wiejskiej (np. ”Atlas gospodarstw agroturystycznych „Ziemi kaliskiej” ),

8.Wspieranie powstawania i rozwoju obiektów turystycznych funkcjonujących na obszarze LGD7,

9.Wsparcie i rozwój podmiotów prowadzących działalność w zakresie zagospodarowania odpadów,

10.Wsparcie podmiotów wykorzystujących alternatywne źródła energii,

11.Atlas tematyczny promujący  gminy obszaru działania LGD.

 - minimalne wymagania: każdy projekt złożony w ramach danego konkursu, aby uzyskał  dofinansowanie musi otrzymać w wyniku oceny  Rady minimum trzy punkty wg  kryteriów wyznaczonych dla ww. działań;

 - miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „LGD7 - Kraina Nocy i Dni” ul.  Kościuszki 7,  62-840 Koźminek, od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00 – 14.00

- szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami ich wypełnienia, kryteria wyboru operacji przez LGD określone 
w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji
w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru operacji określonych w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia „LGD 7 - Kraina Nocy i Dni” i na stronie internetowej www.krainanocyidni.pl, a także: na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl w przypadku pkt 2
oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl.

Dodatkowo informacji udzielają:

Pracownicy biura Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni” pod nr tel.: 62 7637068.

 „Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiadająca za treść ogłoszenia - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”

Ogłoszenia

2016-06-01
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-04-25
Komunikat Ostrzegawczy


2016-04-20
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - PRZYMROZKI


2016-03-29
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-03-01
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-14
Komunikat Ostrzegawczy


2016-01-12
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-05
Komunikat ostrzegawczy


2015-12-10
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie będzie nieczynny 24 grudnia


2015-11-30
Komunikat ostrzegawczy


 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005