BIP

 

ePUAP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

STRONA ARCHIWALNA

Nowa strona internetowa:


STAWISZYN.PL

wwww.stawiszyn.pl/strona

2015-07-14 12:29:31

 

Polityka Jakości

 

 

Polityka jakości stanowi zobowiązanie zarówno Burmistrza Stawiszyna, jako Kierownika Urzędu, jak i wszystkich jego pracowników, do ciągłego doskonalenia zarówno swoich kompetencji, standardów jakości obsługi interesantów oraz pozostałych aspektów systemu zarządzania poprzez dążenie do osiągnięcia poniższych celów:

 

  1. Obsługa interesantów Urzędu w możliwie krótkim terminie,z zachowaniem zasady przejrzystości i legalności realizowanych procedur,

  2. Podnoszenie kwalifikacji urzędników poprzez dopingowanie ich do dalszego kształcenia i rozwoju swoich umiejętności na drodze kursów i szkoleń

  3. Gospodarowanie kadrami umożliwiające wymianę i przekazywanie doświadczeń pomiędzy pracownikami o różnym doświadczeniu,

  4. Zwiększanie poziomu satysfakcji klientów poprzez uwzględnianie ich potrzeb i oczekiwań.

 

Aby osiągnąć powyższe cele w Urzędzie zarządzeniem Burmistrza Stawiszyna wdrożony został System Zarządzania Jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001.

Jako podstawę swoich działań i kryterium oceny swojego postępowania Burmistrz Stawiszyna wraz z pracownikami Urzędu przyjmują przepisy prawa krajowego i miejscowego, zobowiązania zaciągnięte wobec mieszkańców Gminy w demokratycznym procesie wyborów oraz przywołaną normę ISO i zobowiązują się do ich ciągłego przestrzegania.

 

 

 

Burmistrz

Justyna Urbaniak

 

 

Stawiszyn, dnia 14 lipca 2015r.

 

 

 


Do podbrania w formacie PDF

Ogłoszenia

2016-06-01
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-04-25
Komunikat Ostrzegawczy


2016-04-20
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - PRZYMROZKI


2016-03-29
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-03-01
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-14
Komunikat Ostrzegawczy


2016-01-12
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-05
Komunikat ostrzegawczy


2015-12-10
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie będzie nieczynny 24 grudnia


2015-11-30
Komunikat ostrzegawczy


 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005