BIP

 

ePUAP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

STRONA ARCHIWALNA

Nowa strona internetowa:


STAWISZYN.PL

wwww.stawiszyn.pl/strona

Gospodarka Odpadami

 1. Ulotka

 2. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 3. Uchwały Rady Miejskiej w Stawiszynie

 1. Opis systemu selektywnego zbierania

 2. Informacja o opłatach za odbiór odpadów
 3. Harmonogram odbioru odpadów z Gminy i Miasta Stawiszyn w 2013 r.
 4. Zaokrąglenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 5. Inrornacja o znajfujących się na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
 6. Miejsce zagopodarowania odpadów komunalnych
 7. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji za 2012 rok
 8. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 9. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2014 roku
 10. Deklaracja o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi
 11. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przez firmy wywozowe
 12. Harmonogram odbioru odpadów z II półrocza 2014 roku
 13. Harmonogram odbioru odpadów na I półrocze 2015 roku
 14. Terminy płatności za odpady komunalne w 2015 roku
 15. Zaokrąglenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 16. Harmonogram odbioru odpadów na II półrocze 2015 roku
 17. Harmonogram odbioru odpadów od I – IX miesiąca 2016  roku
 18. Informacja o terminach płatności i wysokości opłat 2016 r                                                                     

Ogłoszenia

2016-06-01
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-04-25
Komunikat Ostrzegawczy


2016-04-20
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - PRZYMROZKI


2016-03-29
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-03-01
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-14
Komunikat Ostrzegawczy


2016-01-12
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-05
Komunikat ostrzegawczy


2015-12-10
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie będzie nieczynny 24 grudnia


2015-11-30
Komunikat ostrzegawczy


 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005