BIP

 

ePUAP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

STRONA ARCHIWALNA

Nowa strona internetowa:


STAWISZYN.PL

wwww.stawiszyn.pl/strona

2014-10-28 15:05:12

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 330 P Nowy Kiączyn - Stawiszyn
o długości 0,99 km I etap

Podpisanie umowy:  26 września 2014 roku podpisano umowę na wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr 330P Nowy Kiączyn-Stawiszyn

o długości 0,99 km. 

 

Wykonawca:   „BEDRÓG” Roboty Drogowo – Budowlane, Sebastian Piętka

Koszt inwestycji: 223 041,79 zł

Inwestycja została dofinansowana z budżetu Województwa Wielkopolskiego

w ramach zadania

„ Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych”

 

Kwota dofinansowania: 129 000,00 zł

 

Oddanie do użytku: 22 październik 2014 roku

 

Zakres prac obejmował przebudowę odcinka drogi na długości 0,99 km w tym m.in:

 

- oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów, regulację pionową studzienek dla zaworów wodociągowych oraz studzienek kanalizacji sanitarnej,

- roboty ziemne, w tym mechaniczne plantowanie terenu, wykonanie koryta

o głębokości do 30cm,

- przepusty pod drogą - rozebranie przepustów rurowych, ułożenie nowych z rur PVC o średnicy 60cm, ścianki czołowe z bloczków betonowych,

- profilowanie i zagęszczanie podłoża, dolna warstwa podbudowy

z kruszywa naturalnego o gr. 10cm, górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego o gr. 15 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2 o gr. 4 cm,

-formowanie poboczy, plantowanie poboczy,

- montaż barier ochronnych.

                                                                                    Burmistrz Stawiszyna

                                                                                   /-/ Robert Jarzębski

Ogłoszenia

2016-06-01
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-04-25
Komunikat Ostrzegawczy


2016-04-20
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - PRZYMROZKI


2016-03-29
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-03-01
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-14
Komunikat Ostrzegawczy


2016-01-12
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-05
Komunikat ostrzegawczy


2015-12-10
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie będzie nieczynny 24 grudnia


2015-11-30
Komunikat ostrzegawczy


 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005