BIP

 

ePUAP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

STRONA ARCHIWALNA

Nowa strona internetowa:


STAWISZYN.PL

wwww.stawiszyn.pl/strona

2015-06-19 08:34:05

I N F O R M A C J A

Burmistrza Stawiszyna


Burmistrz Stawiszyna informuje, wszystkich mieszkańców

Gminy i Miasta Stawiszyn, że w dniu 
25 czerwca  2015 r. o godz. 12.00
odbędzie się głośna próba syren alarmowych (dźwięk ciągły

1 minuta) w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na

terenie Gminy i Miasta Stawiszyn.Celem tych działań jest praktyczne sprawdzenie działania systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach oraz sprawdzenie sprawności technicznej urządzeń alarmowych OSP Stawiszyn, OSP Długa Wieś Trzecia, OSP Piątek Wielki, OSP Piątek Mały, OSP Pólko-Ostrówek, OSP Zbiersk, OSP Zbiersk Kolonia.


                                Burmistrz Stawiszyna
                                   Justyna Urbaniak
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2006r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2006r. Nr 191, poz. 145) uruchomienie syren w ramach ćwiczeń musi być poprzedzone ogłoszeniem tego faktu  w sposób zwyczajowo przyjęty w formie informacji na tablicach ogłoszeń sołectw oraz na stronie internetowej Gminy i Miasta Stawiszyn.

Ogłoszenia

2016-06-01
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-04-25
Komunikat Ostrzegawczy


2016-04-20
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - PRZYMROZKI


2016-03-29
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-03-01
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-14
Komunikat Ostrzegawczy


2016-01-12
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-05
Komunikat ostrzegawczy


2015-12-10
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie będzie nieczynny 24 grudnia


2015-11-30
Komunikat ostrzegawczy


 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005