BIP

 

ePUAP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

STRONA ARCHIWALNA

Nowa strona internetowa:


STAWISZYN.PL

wwww.stawiszyn.pl/strona

2016-01-08 14:24:16

 

      Burmistrz Stawiszyna informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Kaliski w porozumieniu z Gminą i Miastem Stawiszyn od 1 stycznia 2016 r. realizują zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Aby zapewnić jak najlepszy dostęp mieszkańcom uprawnionym do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, Burmistrz Stawiszyna udostępnił lokal w Ratuszu przy Pl. Wolności w Stawiszynie, natomiast Powiat Kaliski zapewnił obsługę prawną oraz zorganizował działalność Punktu.

 

            Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 15:00 z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.

 

 

Z porad będą mogły skorzystać określone grupy, m.in.:

  • młodzież do 26 roku życia,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby, którym w poprzednim roku zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej,
  •  kombatanci, weterani
  •  oraz zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

Więcej szczegółów znajduję się na plakatach oraz pod adresem: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

 

Ogłoszenia

2016-06-01
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-04-25
Komunikat Ostrzegawczy


2016-04-20
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - PRZYMROZKI


2016-03-29
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-03-01
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-14
Komunikat Ostrzegawczy


2016-01-12
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-05
Komunikat ostrzegawczy


2015-12-10
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie będzie nieczynny 24 grudnia


2015-11-30
Komunikat ostrzegawczy


 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005