BIP

 

ePUAP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

STRONA ARCHIWALNA

Nowa strona internetowa:


STAWISZYN.PL

wwww.stawiszyn.pl/strona

2016-03-30 12:29:30

W marcu br. rozpoczął działalność Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim. Jego główną ideą jest efektywne i trwałe rozwiązywanie problemów związanych z wykluczeniem społecznym. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przede wszystkim służy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, tj. niepełnosprawnym, długotrwale bezrobotnym etc., wprowadzając je na rynek pracy, zwłaszcza poprzez pomoc w utworzeniu spółdzielni socjalnych.

OWES wspiera poza tym organizacje pozarządowe, samorząd, społecznie odpowiedzialny biznes – wszystkich tych, którzy są zainteresowani prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej.

Obecnie OWES zaprasza organizacje pozarządowe do skorzystania z bezpłatnych szkoleń, doradztwa, usług specjalistycznych i wizyt studyjnych. Eksperci, posiadający wieloletnie doświadczenie współpracy z samorządami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi w całej Polsce, udzielają wsparcia w zakresie prawa gospodarczego, rachunkowości i księgowości, marketingu w organizacjach pozarządowych, pomagają w przygotowaniu biznesplanu i strategii rozwoju. Więcej informacji na stronie internetowej OWES: www.owes.jadwiga.org

Serdecznie zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego OWES, który mieści się w Kaliszu przy Pl. Św. Józefa 12 na IV piętrze.

Spotkania prosimy umawiać telefonicznie lub e-mailem: tel. 61 898 30 68, e-mail: owes@jadwiga.org

 

Infografika na temat działalności OWES

 

 

Ogłoszenia

2016-06-01
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-04-25
Komunikat Ostrzegawczy


2016-04-20
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - PRZYMROZKI


2016-03-29
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


2016-03-01
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-14
Komunikat Ostrzegawczy


2016-01-12
Komunikat ostrzegawczy


2016-01-05
Komunikat ostrzegawczy


2015-12-10
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie będzie nieczynny 24 grudnia


2015-11-30
Komunikat ostrzegawczy


 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005